Login mediator

Studieavond: ‘De rol van herstelbemiddeling in strafrecht’

Op donderdagavond 8 maart aanstaande organiseren de sectie Mediation van het NIP en de NMv een Studieavond Mediation over de rol van herstelbemiddeling in strafrecht. De presentatie wordt verzorgd door Irma Cleven en Janny Dierx. De bijeenkomst wordt gehouden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Voor wie?

Mediators, Advocaten, K&J en GGZ-psychologen.

Inhoud programma

Bij huiselijk geweld, psychische kwellingen, burenruzies, verkeersongelukken kan herstelbemiddeling leiden tot duurzame vrede. Hulpverleners, mediators en doorverwijzers dienen goed op de hoogte te zijn van de werkwijze en voordelen van herstelbemiddeling.

Irma Cleven en Janny Dierx verzorgen op 8 maart 2018 een presentatie waarin het onderzoek ‘De rol van herstelbemiddeling in strafrecht’ (2015) wordt toegelicht. Irma Cleven presenteert het evaluatieonderzoek. Dit betreft vijf pilots over herstelbemiddeling in strafrecht. Deze pilots zijn opgezet naar aanleiding van het verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2013 om de (on)mogelijkheden van herstelbemiddeling in strafrecht verder te verkennen. In deze pilots vond herstelbemiddeling plaats op verschillende momenten in het strafproces: voorafgaande aan strafproces, gedurende het strafproces en na het vonnis.

Vragen waar het onderzoek antwoord op geeft zijn: hoe hebben betrokkenen herstelbemiddeling ervaren? Heeft mediation invloed op het strafproces? En wat zijn knel- en verbeterpunten uit deze pilots?

Janny Dierx gaat in op de beroepshouding van de mediators in strafzaken, het soort strafzaken waarin is bemiddeld en hoe mediation in strafzaken zich verhoudt tot de andere professionals die werkzaam zijn rondom een zaak. Dit zal onder andere worden uitgelegd aan de hand van het Utrechts Mediatiemodel, de vreedzame aanpak die in Utrecht is ontwikkeld. Aan de hand van dit model zouden we graag met de deelnemers in discussie gaan over de toegevoegde waarde van co-mediations, mogelijkheden van mediation in complexe problematiek en de toegevoegde waarde van werken met zowel psycholoog als jurist mediators.

Over de sprekers

Irma Cleven Msc., werkt momenteel als junior onderzoeker binnen de sectie criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is afgestudeerd sociaal psycholoog en behaalde in 2014 haar tweede master Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de Universiteit Antwerpen. Zij was eerder als onderzoeker werkzaam bij INTERVICT (Universiteit Tilburg). Naast herstelbemiddeling in strafrecht deed zij onderzoek naar slachtofferbeleving van rechtvaardigheid, het strafproces en de wijze waarop het ervaren van ‘het zelf’ verandert na een ingrijpende slachtofferervaring. Momenteel doet zij onderzoek naar de handhaving en naleving van strafrechtelijke locatie- en contactverboden.

Janny Dierx is bestuurder van De Mediation Coöperatie en was als mediator betrokken bij diverse pilots en werkt nu mee als mediator in strafzaken aan de landelijke implementatie van mediation in strafzaken. Daarnaast is Janny lid van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

PE-punten

2 PE-punten voor het MfN-register zijn aangevraagd.

Locatie en tijdstip

De Studieavond Mediation wordt op 8 maart aanstaande van 18.30 – 20.30 uur  (18.00 uur inloop en met afsluitende borrel tot 21.00 uur) gehouden in het Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht / entree bij Faculty Club.

Kosten

€ 25,- voor NIP-leden en NMV-leden
€ 50,- voor niet- leden
€ 7,50 voor studenten

Naast uw deelname, ontvangt u ook een exemplaar van het Tijdschrift voor herstelrecht.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website van het NIP.

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.