NMv Ambassadeurs

  • Home
  • /
  • NMv Ambassadeurs

Het ambassadeursnetwerk van de NMv bestaat uit betrokken en loyale leden, die bereid en in staat zijn om actief bij te dragen aan het bevorderen van mediation. Het - vanuit een gedeelde visie - uitdragen van de essentie en het belang van mediation is een cruciale pijler. Daarnaast fungeert het netwerk als klankbord voor de vereniging en het bestuur.

Functie van het netwerk

Intern is het netwerk de verbinder tussen de leden en het bestuur van de NMv. Het netwerk signaleert en inventariseert (gevraagd en ongevraagd) behoeften van de leden als het gaat om het bevorderen van mediation en het uitdragen van de essentie en het belang van mediation en informeert en/of adviseert het bestuur hierover.

Extern kan het netwerk in groter verband optreden, bijvoorbeeld als de behoefte bestaat om de ‘stem van de NMv-mediator’ extra kracht bij te zetten. Te denken valt aan actieve aanwezigheid bij een kamerdebat, een mediaoptreden of andere relevante bijeenkomsten. Het netwerk fungeert dan als spreekbuis en vertegenwoordiger van de NMv en als de ‘eyes en ears’ van en voor de vereniging.

In de externe communicatie conformeren het netwerk én de individuele ambassadeurs zich aan de algemene visie en standpunten van de vereniging.

Ook individueel dragen ambassadeurs bij aan het vergroten van de aandacht voor mediation via alle beschikbare (social media) kanalen. Bijvoorbeeld door het geven van presentaties in de regio, het onder de aandacht brengen van activiteiten van de Vereniging of ontwikkelingen in de sector. Het netwerk kan ook bijdragen aan het versterken van de samenhang en het vergroten van de verbinding tussen de leden van de vereniging.

Wie zijn onze ambassadeurs?


Interesse?

De NMv kan altijd ambassadeurs gebruiken. Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen of opmerkingen over het ambassadeursnetwerk, stuur dan een e-mail naar info@mediatorsvereniging.nl of bel met 033 – 2473496.