brief - Aan minister Dekker over tekort financiering Mediation in Strafzaken

  • Home
  • /
  • Artikel
  • /
  • Aan minister Dekker over tekort financiering Mediation in Strafzaken

Op 11 oktober sturen de voorzitters van de Vereniging Mediators in Strafzaken (VMS), de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), Restorative Justice Nederland (RJN) en Stichting Mens en Strafrecht een brief aan de Minister voor rechtsbescherming met het verzoek voldoende financiële ruimte in de begroting te maken.

Middels deze brief spreken ondertekenaars hun grote zorg uit over de ontwikkeling dat, net als in voorgaande jaren, de succesvolle verwijzingsvoorziening mediation in strafzaken (MiS) noodgedwongen dreigt te moeten stoppen omdat het budget voor 2019 opgesoupeerd is. De ondertekenaars van de brief verzoeken de minister met klem om voldoende middelen vrij te maken om ervoor te zorgen dat verdachten en slachtoffers met elkaar tot herstel kunnen blijven komen door middel van mediation in strafzaken.