rapport - Uitvoeringsplan Programma Rechtsbijstand

In juni 2019 publiceerde de Rijksoverheid het Uitvoeringsplan programma Rechtsbijstand.

Het doel van het programma is samen een stelsel te realiseren waarin alle rechtzoekenden in Nederland met (juridische) vragen of problemen een route vinden naar een passend, kwalitatief hoogwaardig en duurzaam antwoord op de (juridische) kwestie waarvoor ze zich gesteld zien. Voor niet draagkrachtigen wordt dit antwoord gesubsidieerd. Daarmee verwacht men te kunnen werken aan een vermindering van het aantal (onnodige) procedures en te kunnen zorgen voor meer duurzame oplossingen voor rechtzoekenden alsmede een betere vergoedingen voor professionals.