opinie - Essay: Van ‘in gebreke’ naar ‘in verbinding’

  • Home
  • /
  • Artikel
  • /
  • Essay: Van ‘in gebreke’ naar ‘in verbinding’

Over de kanteling in het denken over conflictbeslechting en waar de wetgever deze ontwikkeling zou moeten ondersteunen

0

Dit artikel gaat over verschillende perspectieven op het huidige systeem van conflictoplossing en de waarde van mediationwetgeving voor een verbetering daarvan. Na een gezamenlijke inleiding – waarin ze de hoofdlijnen schetsen van de ontwikkelingen van wetgeving op het gebied van mediation – geven de auteurs ieder hun eigen opinie. Vervolgens verwoorden zij hun gezamenlijk gedragen aanbevelingen onder andere waar het mediationwetgeving betreft.