brief - Reactie NMv op het verzoek van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

  • Home
  • /
  • Artikel
  • /
  • Reactie NMv op het verzoek van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

De huidige puntentoekenning met betrekking tot mediations voldoet voor de NMv niet. Reden is dat mediations gemiddeld meer uren kosten dan waarvan het het huidige puntensysteem lijkt uit te gaan. Tot nog toe worden aan mediations tot vier uren 1,5 punt per toevoeging toegekend en aan mediations tussen vier en 24 uren worden 4 punten p.p. toegekend. De meeste familiezaken vergen echter duidelijk meer dan vier uren, mede onder invloed van toegenomen complexiteit (o.a. multi problem-zaken) en het vaker voorkomen van de zo genoemde vechtscheidingen.