brief - Aan Tweede Kamer over Programma Rechtsbijstand - voortgangsbrief

  • Home
  • /
  • Artikel
  • /
  • Aan Tweede Kamer over Programma Rechtsbijstand - voortgangsbrief

In deze brief geeft de minister een toelichting op het uitvoeringsplan voor de stelselherziening en de wijze waarop dat plan in samenspraak met de betrokken partijen tot stand is gekomen. Vervolgens licht hij onder “stand van zaken” de voortgang van de afgelopen maanden toe aan de hand van de thema’s, die ook centraal staan in de contourennota: centraal stellen van de rechtzoekende; de inrichting van de laagdrempelige toegang, de rechtshulppakketten en de rol van de overheid.

de minister staat in deze brief uitvoerig stil bij de samenwerking tussen betrokken partijen. Grote maatschappelijke vraagstukken als de stelselherziening rechtsbijstand vragen om betrokkenheid van partijen en professionals in de praktijk. Het vraagt om gelijkwaardigheid in de samenwerking, een heldere rolverdeling, gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderling vertrouwen. Alleen samen kunnen we een stelsel realiseren waarin alle Nederlandse rechtzoekenden met (juridische) vragen of problemen al dan niet met ondersteuning een route vinden naar een passend, kwalitatief hoogwaardig en duurzaam antwoord op de (juridische) kwestie waarvoor ze zich gesteld zien. Ook als ze niet genoeg draagkracht hebben. Samen kunnen we een stelsel neerzetten dat door een vermindering van het aantal (onnodige) procedures zorgt voor meer duurzame oplossingen voor rechtzoekenden en betere vergoedingen voor professionals.

.....