brief - Brief aan Minister Dekker mei 2020

Eind januari 2020 heeft minister Dekker het wetsontwerp Wet Bevordering Mediation geagendeerd. Deze wet moet gaan om het bevorderen van mediation en bijdragen aan de kwaliteit van ons vak en onze beroepsgroep. NMv heeft na uw Kamerbrief daarom publiekelijk haar steun uitgesproken voor uw initiatief de wet te agenderen .

Inmiddels, medio mei 2020, is het niet alleen ruim drie jaar verder sinds de eerste mediationwet werd gelanceerd, maar ook alweer bijna halverwege 2020. Alle reden om vaart te maken.

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) behartigt als grootste beroepsvereniging voor mediators in Nederland de belangen van professionals en is aanspreekpunt voor politiek en bedrijfsleven als het gaat om het toepassen van mediation als instrument voor conflictoplossing. 
Het positioneren van mediation als eerste stap in het professioneel oplossen van conflicten, de verbinding met het rechtssysteem, professionele ontwikkeling van mediators en het mediationvak  en het vergroten van de markt voor mediation, zijn speerpunten van de NMv.

In brief met bijlage de visie van de NMv op de wet.