artikel - NMv arrangement Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid

 • Home
 • /
 • Artikel
 • /
 • NMv arrangement Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze NMv Verzekeringsservice speelt in op de toenemende vraag van NMv leden om op een eenvoudige en betrouwbare wijze toegang te krijgen tot kwalitatief hoogwaardige verzekeringen tegen een scherp tarief.

De NMv Verzekeringsservice, samengesteld door Kendall Mason, biedt de zelfstandige NMv leden arrangementsvoordelen op de voor ondernemers meest cruciale verzekeringen.

Een goede BA-verzekering is het fundament onder ondernemerschap. Iedereen kan een fout maken met financiële gevolgen. Een BA-verzekering zorgt ervoor dat de juridische kosten, zoals de mogelijke schadevergoeding, verzekerd zijn.

Het NMv arrangement van Kendall Mason biedt u een goede en ruime dekking tegen een aantrekkelijke premie en wordt exclusief aan leden van NMv aangeboden. 

Ons aanbod in het kort: 
Verzekerde hoedanigheid
 • De gangbare praktijk van een in Nederland gevestigd mediator lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging. 
 • Training en coaching, procesbegeleiding, relatietherapie en advies op voornoemde gebieden.

Dekking:

 • Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

Verzekerde bedragen:

 • Beroepsaansprakelijkheid: € 500.000,- per aanspraak en € 1.250.000,- per jaar. 
 • Bedrijfsaansprakelijkheid: € 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000,- per jaar.

Eigen risico:

 • Beroepsaansprakelijkheid: € 500,- per aanspraak.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid: € 125,- per aanspraak voor zaakschade.

Premie vergoeding:

 • Beroepsaansprakelijkheid € 230,- exclusief echtscheidingsmediation.
 • Beroepsaansprakelijkheid € 290,- inclusief echtscheidingsmediation.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid € 60 ,-

Genoemde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting en eenmalige poliskosten.

Belangrijk zijn onze voordelen
 • Geen verplichting voor hanteren van (MfN) leveringsvoorwaarden;
 • Geen uitsluiting mediation met gezagsverhouding;
 • Geen uitsluiting co mediation/team mediation;
 • Uitloopregeling op maat per verzekerde;
 • Onbeperkte inloop dekking indien er een vorige bav was;
 • Niet eerder verzekerd geweest dan kunt u tot 2 jaar terug inloop extra bijverzekeren 
 • Ondergeschikten automatisch meeverzekerd;
 • Tuchtprocedures vallen onder artikel 7.2.1 van de bijzondere voorwaarden;
 • Lage eigen risico’s;
 • Snelle reactietermijnen;
 • Mogelijkheid uitbreiding met een cyber dekking;
 • Clausule schade schikken;
 • Waarnemingsdekking;

U kunt de BA-verzekering online berekenen en direct afsluiten.