artikel - Voortgang Wet beëdigd mediator

Bijpraten over de ontwikkelingen rondom de nieuw beoogde wet. Door: voorzitter NMv, Julia Gerlach

Op dit moment neemt de aankomende Wet beëdigd Mediator (huidige werktitel) een grote plaats in bij de werkzaamheden van Hans Bekkers (bestuurslid met aandacht voor belangenbehartiging) en mijzelf. Om u als lid hierin mee te nemen, houd ik u op de hoogte wat er allemaal speelt.

Ter voorbereiding op de wetgeving heb ik deze maanden veel mensen gesproken: leden, onze Public Advisor, ambassadeurs, voorzitters van verenigingen, certificerende instantie, voormalig lid Raad van Advies, advocatuur en mensen buiten het mediationveld. Veel meningen, gedachtes en discussies zijn gedeeld. Zeer waardevol. Dank hiervoor! 

Afgelopen periode hebben wij -als NMv- contacten gehad met de beleidsmedewerkers van de minister. Zij hebben veel aandacht en tijd genomen om te horen wat er in ons werkveld speelt. Ook hebben zij een luisterend oor voor de praktijksituaties tijdens een mediation. Bijvoorbeeld de emoties die spelen als mensen in conflict zijn. Immers zal allereerst de menselijke maat belangrijk zijn, voordat we aan regels, richtlijnen en wetten toekomen. Beiden zijn belangrijk, waarbij ik ervan overtuigd ben, dat eerst de ‘mens’ in het conflict aandacht nodig heeft en daarna de regelgeving. Niet iedereen komt immers bij de mediator om het ‘recht’ te zoeken, maar een oplossing die ook op alternatieve wijze gevonden kan worden. Wij zijn hoopvol !

Op 5 november a.s. is door het Ministerie van Justitie/beleidsmedewerkers een digitale rondetafel georganiseerd. Hier zitten de registers MfN en ADR aan, de advocatuur en mediatorsverenigingen. Tevens zijn de Raad van Rechtsbijstand en Raad voor Rechtspraak aanwezig. Het onderwerp betreft de wijze hoe een (overheids)register vorm kan krijgen. 

Hoe de NMv, tegen de wetgeving en een (overheids)register aankijkt heeft enerzijds te maken met de belangen van mediation en de mediator op langere termijn en minder met de huidige situatie. Anderzijds hebben we de inbreng meegenomen van onze achterban. Door de ledenenquête wetgeving, regionaal en sectoraal overleg met voorzitters van verenigingen, webinars en door gesprekken met een aantal individuele leden. Ook op dit moment kunt u nog steeds meepraten. Hoe dat kan, leest u bij het artikel de Tafel van 5 ‘wetgeving’.  

Lees hier onze opinie over de registers. 

Wij houden u op de hoogte!