opinie - De visie van de Nederlandse Mediatorsvereniging op een register voor mediators

  • Home
  • /
  • Artikel
  • /
  • De visie van de Nederlandse Mediatorsvereniging op een register voor mediators

In het voornemen van de minister van Rechtsbescherming om de Wet bevordering mediation te agenderen is het zijn uitgangspunt dat de kwaliteit van de dienstverlening van mediators centraal wordt geborgd middels een wettelijk register dat formeel gehouden wordt door de minister voor Rechtsbescherming. Aan NMv en andere organisaties in het mediationveld is input gevraagd voor de gedachtenvorming. In deze notitie staat hoe NMv aankijkt tegen een register en worden 7 vragen van de minister over een register beantwoord.