wet en regelgeving - Rondetafelgesprek met ministerie 5 november 2020

  • Home
  • /
  • Artikel
  • /
  • Rondetafelgesprek met ministerie 5 november 2020

Het rondetafelgesprek over de wet op 5 november ging over de visie van het ministerie van Justitie en Veiligheid/rechtsbescherming op een door de overheid beheerd register van ‘beëdigd mediators’.

De andere door de NMv-leden ingebrachte aspecten -die maken dat de wet mediation bevordert- zijn nog niet aan de orde gekomen. Zoals mediation positioneren als logische stap in conflictoplossing naast rechtspraak, en andere zaken waar u als lid aandacht voor heeft gevraagd in de ledenenquête.

NMv en andere deelnemers aan de rondetafel hebben hier veel vragen over gesteld. NMv en directie Rechtsbestel van het ministerie van Justitie en Veiligheid zullen elkaar op korte termijn spreken over hoe de verschillende aspecten die voor de bevordering van mediation ook belangrijk zijn, wél aan de orde komen. Deze afspraak komt voort uit het werkbezoek.

Uitnodiging aan leden om met ons in gesprek te gaan
Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging om u verder te informeren en uw mening te vernemen over de op handen zijnde wet. Deze uitnodiging zal gericht zijn aan leden, ambassadeurs en voorzitters van andere verenigingen.

De data voor de gesprekken zijn al vastgelegd. Wilt u zich alvast aanmelden, stuur ons een mail via de betreffende aanmeldknop:

  • 7-12-2020 van 17.00 - 18.30 uur (Ambassadeurs en RoSo) > aanmelden
  • 9-12-2020 van 16.00- 17.00 uur (NMv-leden) > aanmelden