artikel - Rijke variatie aan inzichten voor wAM

Zoals we in de nieuwsbrief van november al aangaven zijn we met de projectgroep wAM (werkwijzer ArbeidsMediation) van start gegaan. De projectgroep is ingesteld met het doel een werkwijzer te ontwikkelen die alle betrokken actoren bij arbeidsmediation (werkgevers, werknemers, mediators, providers, verwijzers, bedrijfsartsen, etc) meer zekerheid en duidelijkheid geeft. In het bijzonder over de positie en werkwijze van de arbeidsmediator. De projectgroep wAM stelt de werkwijzer op aan de hand van bestaande informatie en diepte-interviews met verschillende disciplines en sleutelfiguren. Inmiddels hebben we een hoofd HR, advocaat arbeidsrecht, provider, business advisor UWV, ArboNed vertrouwenspersoon en een opleider gesproken. Dit heeft tot een rijke variatie aan inzichten geleid die we meenemen in de ontwikkeling van wAM. Interviews met onder andere een Arboarts staan nog op de rol.

Kunt u ons van informatie voorzien die we bij de ontwikkeling van de wAM niet mogen missen? Wilt u op de hoogte blijven over het project wAM en/of meedoen aan de komende enquête om de werkwijzer verder te verfijnen? Stuurt u dan een mail naar wam@mediatorsvereniging.nl

Op de NMv website vindt u onder het tabblad ‘Dossiers’ verdere inhoudelijke informatie over wAM.