rapport - wAM projectplan

Met het wAM projectplan beogen we te komen tot een werkwijzer ArbeidsMediation waarin elke actor betrokken bij arbeidsmediation zich kan vinden. In het plan vindt u informatie over de aanleiding van het wAM project, de probleemstelling, doelstelling en projectvragen.