brief - Aan Tweede Kamer inzake Mediation in Strafzaken

  • Home
  • /
  • Artikel
  • /
  • Aan Tweede Kamer inzake Mediation in Strafzaken

Op 16 november schreven de Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMS), de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), Restorative Justice Nederland (RJN) en Stichting Mens en Strafrecht een brandbrief aan de Tweede Kamer om de kamerleden aan te sporen middels een amendement op de J+V begroting te zorgen voor voldoende budget.

Ondergetekenden vinden het ongewenst dat het thans beschikbare budget ontoereikend is. Derhalve verzoeken wij u er middels een amendement voor te zorgen dat er voldoende budget  voor Mediation in Strafzaken wordt vrijgemaakt op de justitiebegroting. 

Ook verzoeken wij u om verder alles in het werk te stellen om zeker te stellen dat er in 2020 en daarna voldoende middelen beschikbaar zijn voor Mediation in Strafzaken, zodat het budget toereikend is voor het groeiend aantal zaken waarin deze herstelrechtvoorziening in het strafrecht wordt ingezet