Login mediator

Archive | Nieuwsarchief

Nieuwjaarsbijeenkomst NMv goed bezocht!

Op 21 januari jl. werd 2020 door voorzitter Frederique van Zomeren ingeluid met een korte en positieve nieuwjaarspeech. De NMv ziet volop kansen en te benutten mogelijkheden om de leden van de NMv verder te brengen in de ontwikkeling van het vak mediation in algemene zin, zoals aan tafel met politiek Den Haag als ook […]

Continue Reading

Speech Frederique van Zomeren tijdens Buitengewone Algemene Ledenvergadering 21 januari 2020

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 21 januari 2020 heeft NMv-voorzitter Frederique van Zomeren een toespraak gehouden over het besluit om als NMv uit het samenwerkingsverband met de Federatie te stappen. Ook gaat ze in op de vele reacties die op dit besluit zijn gekomen. Verantwoording besluit beëindiging samenwerkingsverband “We staan hier met het hele […]

Continue Reading

Persbericht Eindelijk: de mediationwet!

Persbericht Eindelijk: de mediationwet! De Nederlandse Mediatorsvereniging juicht van harte toe dat de Minister voor Rechtsbescherming het wetsvoorstel inzake mediation agendeert. De algemene beroepsvereniging van mediators in Nederland steunt het voorgenomen wetsvoorstel dat leidt tot betere aansluiting van gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing, zodat rechtzoekenden gemakkelijker tussen beide kunnen schakelen en vrij zijn om juridische of […]

Continue Reading

Beleidskader herstelrechtvoorzieningen strafproces

Met het beleidskader wordt de inzet van herstelrecht gedurende het strafproces nader geduid. De in de vervolgaanpak benoemde maatregelen dienen ertoe die inzet verder te bevorderen. De NMv was betrokken bij de totstandkoming van dit beleidskader en heeft zich ingezet voor mediation en herstelrecht in brede zin. Deze erkenning van het belang en de inbedding van […]

Continue Reading

Nieuw: subsidieregeling voor innovatieve ideeën stelselherziening rechtsbijstand

Minister Dekker heeft dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Toekomstige aanbieders, zoals (coöperaties van) sociaal advocaten, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators en nieuwe […]

Continue Reading

Gezocht: enthousiaste coördinator voor het Ambassadeursnetwerk van de NMv

Het ambassadeursnetwerk is een zelfsturende eenheid die bestaat uit betrokken en loyale leden, die bereid en in staat zijn om actief bij te dragen aan het bevorderen van mediation. Het uitdragen van de essentie en het belang van mediation zijn daarbij de belangrijkste doelen. Daarnaast fungeert het netwerk als klankbord voor het bestuur. De ambassadeurs […]

Continue Reading

NMv en de Belastingdienst: samen sterker

Sinds oktober zoeken de NMv en de Belastingdienst actief naar manieren om samen te werken. De behoefte aan samenwerking komt onder meer voort uit het feit dat er op fiscaal gebied nog veel fout gaat bij het indienen van belastingaangiftes van mensen die zijn gescheiden. Mediators zijn bij uitstek de partij die de burgers kunnen ondersteunen […]

Continue Reading

Grote dank aan Raad van Advies

Het bestuur van de NMv bedankt haar leden van de Raad van Advies, Jan Wolter Wabeke, Clairy Polak, Jeroen Recourt, Eduard Nazarski en de voorzitter Peter Ingelse voor hun betrokkenheid bij de mediatorsvereniging. Na 3 jaar gevraagd- en ongevraagd advies geven en in gesprek te zijn met het bestuur hebben zij op 21 november jl. […]

Continue Reading

Terugblik lustrum Mediationcongres

Op 28 november werd het 10 jarig lustrum gevierd van het MfN congres, georganiseerd met input van alle zes federatiepartijen van de MfN, waaronder tot op dit moment de NMv. Indrukwekkende sprekers in het plenaire ochtendprogramma zoals Ruben van Zwieten, Zuidaspredikant naar eigen zeggen. Hij kreeg met gemak de lachers op zijn hand met een […]

Continue Reading
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.