Login mediator

Archive | Nieuwsarchief

Presentatie bijeenkomst (24 juni) wetsontwerp mediation beschikbaar

Het bestuur van de MfN is op maandag 29 juni bij het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgenodigd voor een consultatie over de voortgang en de voorgestelde wijzigingen na amendementen uit de kamerbehandeling van de wetsvoorstellen mediation. Voorafgaand aan de consultatie heeft het MfN-bestuur mediators uitgenodigd om met hen te spreken over de wetsvoorstellen. Die bijeenkomst […]

Continue Reading

Samenvatting gesprek MfN en Commissie Wolfsen op 12 mei 2015

Op 12 mei jongstleden spraken Dianne Kroezen, Danny Pront en Maarten de Haas van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) met twee leden van de Commissie onderzoek Rechtsbijstand (Commissie Wolfsen), te weten mr. Erik van Emster (ex voorzitter Raad voor de Rechtspraak en Tuchtcollege Mediators) en prof. mr. Henk Kummeling, hoogleraar staatsrecht Utrecht. De commissie spreekt met […]

Continue Reading

Bijeenkomst ‘In gesprek met MfN over voortgang mediationwetgeving’ op 24 juni 2015

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) ontving bericht dat de minister van Veiligheid en Justitie de wetsvoorstellen voor mediationwetgeving zal overnemen en voortzetten. De minister vraagt nu opnieuw advies aan de Raad van State. Het bestuur van de MfN is op 29 juni uitgenodigd voor een consultatie over de voortgang en de voorgestelde wijzigingen na amendementen uit […]

Continue Reading

Consultatie wetsontwerp mediation op 29 juni aanstaande

Fred Schonewille heeft afgelopen dinsdag 2 juni bij de NMv een interessant Actualiteitencollege over de Mediationwetgeving gehouden. Daarin heeft hij de laatste ontwikkelingen geschetst over het wetsvoorstel. De minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, zal een nieuw wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. De VVD heeft de Kamer op 10 juni jongstleden bericht het […]

Continue Reading

Publiekswebsite Mediation Nederland live

Vandaag is de website www.mediationnederland.nl live gegaan. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft deze nieuwe publiekswebsite ontwikkeld met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De website is onderdeel van de ‘campagne ter bevordering van mediation’ in het kader van de Innovatieagenda Rechtsbestel. Het doel van de website is het publiek meer bekend te maken […]

Continue Reading

Tijdschrift Conflicthantering nr. 1 verschenen

Eind februari is het eerste nummer van het Tijdschrift Conflicthantering vanuit de Nederlandse Mediatorsvereniging verschenen. Daar zijn we trots op! Als lid van de NMv of als afnemer van het dienstenpakket ontvangt u dit tijdschrift zes keer per jaar. Inloggen website Tijdschrift Conflicthantering U kunt de artikelen uit Tijdschrift Conflicthantering nummer 1 of eerdere edities ook online nog […]

Continue Reading

NMv en Mediatorsvereniging Zuid bundelen activiteiten

In het kader van het zoeken van de samenwerking met regionale verenigingen start de NMv dit jaar een pilot met de Mediatorsvereniging Zuid (MVZ) om de landelijke en de regionale activiteiten van beide verenigingen te bundelen. De pilot is bedoeld voor NMv-leden uit Limburg, Brabant en Zeeland.  Het lidmaatschap betekent dat NMv-leden uit deze regio […]

Continue Reading

Eerste stap naar wettelijke erkenning mediation

Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel registermediator Op dinsdag 20 januari jongstleden was er een eerste plenaire behandeling van de wetsvoorstellen mediation van initiatiefnemer Ard van der Steur (VVD). Het betrof de behandeling in eerste termijn waarin de woordvoerders van de fracties vragen kunnen stellen aan de initiatiefnemer en moties kunnen indienen. Feitelijk gaat het om drie verwante […]

Continue Reading

Plenair Kamerdebat wetsvoorstellen mediation op dinsdag 20 januari

Het plenaire Kamerdebat over de wetsvoorstellen van Ard van der Steur staat nu gepland op dinsdag 20 januari om 19.30 uur. Wilt u bij het Kamerdebat aanwezig zijn, kijkt u dan vooraf op de website van de Tweede Kamer of het doorgaat. Het debat kunt u ook live volgen via de website. Hiervoor gaat u naar www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat.

Continue Reading
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.