Login mediator

Archive | Nieuwsarchief

Gezocht: enthousiaste coördinator voor het Ambassadeursnetwerk van de NMv

Het ambassadeursnetwerk is een zelfsturende eenheid die bestaat uit betrokken en loyale leden, die bereid en in staat zijn om actief bij te dragen aan het bevorderen van mediation. Het uitdragen van de essentie en het belang van mediation zijn daarbij de belangrijkste doelen. Daarnaast fungeert het netwerk als klankbord voor het bestuur. De ambassadeurs […]

Continue Reading

NMv en de Belastingdienst: samen sterker

Sinds oktober zoeken de NMv en de Belastingdienst actief naar manieren om samen te werken. De behoefte aan samenwerking komt onder meer voort uit het feit dat er op fiscaal gebied nog veel fout gaat bij het indienen van belastingaangiftes van mensen die zijn gescheiden. Mediators zijn bij uitstek de partij die de burgers kunnen ondersteunen […]

Continue Reading

Grote dank aan Raad van Advies

Het bestuur van de NMv bedankt haar leden van de Raad van Advies, Jan Wolter Wabeke, Clairy Polak, Jeroen Recourt, Eduard Nazarski en de voorzitter Peter Ingelse voor hun betrokkenheid bij de mediatorsvereniging. Na 3 jaar gevraagd- en ongevraagd advies geven en in gesprek te zijn met het bestuur hebben zij op 21 november jl. […]

Continue Reading

Terugblik lustrum Mediationcongres

Op 28 november werd het 10 jarig lustrum gevierd van het MfN congres, georganiseerd met input van alle zes federatiepartijen van de MfN, waaronder tot op dit moment de NMv. Indrukwekkende sprekers in het plenaire ochtendprogramma zoals Ruben van Zwieten, Zuidaspredikant naar eigen zeggen. Hij kreeg met gemak de lachers op zijn hand met een […]

Continue Reading

Een nieuwe fase voor het ambassadeursnetwerk

In 2020 wordt het ambassadeursnetwerk vijf jaar. Een eerste kroonjaar. Het begon allemaal in 2015, toen Eline van Tijn het idee lanceerde om als NMv-leden actief bij te gaan dragen aan het positief en helder voor het voetlicht brengen van ons vak. Onder andere door het geven van presentaties voor (potentiële) verwijzers, het schrijven van […]

Continue Reading

Mediators gaan partijen ondersteunen bij Brexitconflicten 

De Nederlandse Mediatorsvereniging, NMv, komt het bedrijfsleven te hulp bij Brexitconflicten. Deal of geen deal, veel contracten zullen met behulp van advocaten juridisch worden aangepast. Tegelijkertijd zal de uitwerking en uitvoering van de Brexit op meerdere niveau’s in het bedrijfsleven, en mogelijkerwijs ook in privélevens, ingrijpen. Hierdoor kan er onvrede en spanning ontstaan. Onvrede vanwege […]

Continue Reading

NMv nieuwjaarsbijeenkomst: ‘De verbinding van emotie’

De NMv nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst “De verbinding van emotie” op dinsdag 21 januari 2020 bij Green Village in Nieuwegein. We beloven u een inspirerende middag Naast de speech van NMv-voorzitter Frederique van Zomeren, een Meet & Greet met het bestuur en mogelijkheid tot netwerken tijdens de nieuwjaarsborrel, trakteren wij u […]

Continue Reading

Nieuwe ledenbijeenkomst 21 januari 2019

Speciaal voor onze nieuwe leden (lid geworden na 1 januari 2019) organiseren wij voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst van 10.00 uur tot 12.30 uur een kennismakingsbijeenkomst. Deze vindt ook plaats bij Green Village in Nieuwegein. Het programma is als volgt: 10.00 uur            Ontvangst met koffie en thee 10.30 uur            De rol van de NMv vertrouwenspersoon Paul Wijntje 11.00 uur            […]

Continue Reading

NMv volgt eigen koers

Na 5 jaar samenwerken binnen de MfN-federatie van mediatorsverenigingen is nu het moment gekomen voor de NMv – de grootste mediatorsvereniging van Nederland – om weer een zelfstandige koers te varen. We staan op een cruciaal punt voor wat betreft de ontwikkeling van ons vak. Als bloeiende beroepsvereniging voor professionals in mediation, zien we het […]

Continue Reading

Conclusie debat: nog veel werk voor ons te doen!

Tijdens het Algemeen Overleg op 7 november in de Tweede Kamer over de gesubsidieerde rechtsbijstand, lees: toevoegingen, waren namens de Nederlandse Mediatorsvereniging Anouk van der Jagt en Hans Bekkers aanwezig om te horen of minister Dekker extra structureel geld ter beschikking stelt om de sociale advocatuur ‘in leven te houden’, en uiteraard hoe en op […]

Continue Reading
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.