Login mediator

Commissie Evaluatie Puntentoekenning Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Op 2 september 2016 is de ‘Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand’ ingesteld. Deze commissie doet onderzoek naar het huidige stelsel van forfaitaire puntentoekenningen binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

De commissie wil begin 2017 met betrokkenen in en rondom het stelsel spreken over het systeem van puntentoekenningen. Het doel van de hoorzittingen is in eerste instantie informatieverkrijging, onder meer ten aanzien van de vraag of de puntentoekenningen nog actueel zijn en welke prikkels er in het stelsel van toekenningen zitten (zowel positief als negatief). In een latere fase van het onderzoek worden opnieuw hoorzittingen gehouden. Dan worden de voorlopige bevindingen van de commissies ter toetsing voorgelegd.

De commissie wil met verschillende partijen spreken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en heeft er daarom voor gekozen twee dagen uit te trekken voor hoorzittingen. De NMv heeft het gesprek gevoerd op maandag 16 januari jongstleden. Lees de input van de NMv tijdens dit gesprek.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het huidige stelsel van puntentoekenningen wordt een ieder die van doen heeft met puntentoekenningen in het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand in de gelegenheid gesteld ervaringen, wensen en andere geluiden bij de commissie in te brengen. Dit kan tot en met 15 februari aanstaande via het e-mailadres: commissiepuntentoekenningrechtsbijstand.hof-ams@rechtspraak.nl.

Ook kunt u uw reactie e-mailen naar de secretaris van de NMv, Hans Fibbe, via hans@fibbebegeleiding.nl. In verband met het verwerken van de gegevens verzoeken wij u uiterlijk op 13 februari aanstaande uw reactie naar Hans Fibbe te mailen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met alle informatie die binnenkomt. Geeft een reactie daartoe aanleiding, dan zoeken we contact met de afzender van de e-mail.

Wij kijken uit naar uw ervaringen en wensen. Alvast bedankt voor het meedenken!

 

 

 

 

 

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.