Login mediator

Ambassadeurs NMv

Hieronder een overzicht van de ambassadeurs van de NMv op alfabetische volgorde:

tabitha-van-den-berg TABITHA VAN DEN BERG

Ik geef graag gastlessen in het VMBO waarin ik met leerlingen in gesprek ga over ‘gedoe op de werkvloer’ en hoe ze daar mee om kunnen gaan tijdens hun stage. Daarnaast schrijf ik graag artikelen en blogs over mediation en samenwerken.

Aandachtgebied / werkveld als ambassadeur

 • Les op scholen
 • Presentaties / Workshops
 • Oplossingenwinkel

Contactgegevens

Mobiel: 06-16 11 57 90
Website: http://www.mediationamsterdam.nl
E-mail: tabitha@mediationamsterdam.nl

MARTIJN BERNTSEN

Ik zet me net als alle andere ambassadeurs in om mediation aan bekendheid te laten winnen. Specifiek arbeids- en zakelijke mediation. Ik wil het sterker op de kaart zetten. Mijn ervaring is namelijk dat zodra organisaties mediation kennen, het inzetten en zien welke resultaten ze dit op kan leveren, het meer top of mind bij ze blijft hangen. Ze zetten het simpelweg sneller weer in als methode om een conflict op te lossen.

Aandachtgebied / werkveld als ambassadeur

 • Arbeidsconflicten
 • Zakelijke conflicten
 • Mastercoach binnen het bedrijfsleven (www.becoaching.nl)

Regio: Noord-Holland

Contactgegevens

E-mail: martijn@bemediation.nl
Mobiel: 06-50882358
Website: www.bemediation.nl

INEKE VAN DEN BOR – VAN DER STORM

Mediation is de toekomst en toekomstgericht. Bij mediation gaat het om het proces, autonomie en door partijen gedragen oplossing. Dat spreekt mij bijzonder aan. Mediation moet een grotere rol in de maatschappij krijgen. De kennis over mediation en welke voordelen er zijn i.p.v. rechtspraak zijn sterk onderbelicht. D.m.v. het ambassadeurschap wil ik mijn steentje bijdragen aan een toekomst met minder polarisatie en meer oplossingsgerichte conflictbemiddeling.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Familiemediation
 • Buurtbemiddeling

Regio: Haarlem

Contactgegevens

Mobiel: 06-39292141
E-mail: ineke@mediationenadvies.nl
Website: www.mediationenadvies.nl

ESTHER GOETHART

Met ruim 20 jaar managementervaring weet ik dat mediation in veel organisaties en bedrijven nog onbekend is als effectieve en efficiënte methode voor het voorkomen en oplossen van conflicten. Om die reden vind ik het belangrijk om mediation onder de aandacht te brengen als alternatief voor of waardevolle toevoeging op juridische procedures. Om de beroepsgroep te versterken draag ik graag bij aan het verenigen van mediators en het elkaar verder helpen met bijvoorbeeld co-mediations. Ik sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Zakelijke mediation
 • Arbeidsmediation
 • Strafrecht
 • Buurtbemiddeling

Regio:  Zuid-Nederland

 • Presentaties
 • Workshops

Contactgegevens

Goethart Consultancy & Mediation
Email: esther@goethartconsultancy.nl
Mobiel: 06-51198622
Website: www.goethartconsultancy.nl

CARLA HERFKENS

Jarenlange werkervaring binnen zorg- en welzijn organisaties waar met name het vlottrekken van onderlinge relaties, vastgelopen teams en organisatieonderdelen mijn expertise is.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Arbeid
 • Samenwerkingsconflicten
 • (Complexe) buurtzaken
 • Familie

Regio: Noord en Oost Nederland

Expertise/netwerk:

 • Coaching, workshops, presentaties, trainingen en teamontwikkeling
 • Voorzitter/lid bezwaren en klachten commissies

Contactgegevens

Herfkens Interim Management
Email: info@herfkensinterimmanagement.nl
Mobiel: 06 23879798
Website: www.herfkensinterimmanagement.nl

ANOUK VAN DER JAGT

De mediationbasisopleiding deed ik bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem;

De specialisatie Familiemediation volgde ik bij het MTi in Amersfoort;

Ik ben MfN-registermediator en sta ingeschreven bij Raad voor Rechtsbijstand (RvR);

Naast mijn lidmaatschap bij de NMv ben ik ook lid van de mFAM en de VMNH;

Ik houd me als NMv-lid en ambassadeur bezig met de ontwikkeling van het mediationvak, bijvoorbeeld door:

 • Overleg met de Belastingdienst in het kader van de echtscheidingsmediationpraktijk;
 • Ik denk mee over de herziening van de rechtsbijstand en de mediationwet;
 • Ik initieer en/of organiseer bijeenkomsten over de toekomst en profilering van het mediationvak;

Verder

 • Schrijf ik regelmatig voor Tijdschrift Conflicthantering;
 • Sta ik open voor co-mediationtrajecten, ook in toevoegingszaken met mediators die nog niet staan ingeschreven bij de RvR;
 • Ben ik als ambassadeur bereikbaar voor vragen van (aspirant) leden over mediation;
 • Stel ik me graag beschikbaar om te sparren over een casus of voor collegiaal overleg;
 • Ben ik bestuurslid van de stichting Het Nationale Gesprek (HNG)
 • En (vrijwillig) buurtbemiddelaar in Amsterdam Noord.

Verder ben ik getrouwd en heb twee prachtige dochters. Ik woon al bijna mijn hele volwassen leven met veel plezier in Amsterdam, en nu al meer dan 20 jaar in Amsterdam Noord.

Ik heb familie in Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika (Chili).

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Familiemediation
 • (Partner)relatiepatronen/relatiedynamiek
 • Verstoorde communicatie
 • Buur(t)conflicten

Expertise/netwerk

Mijn netwerk bevindt zich verspreid over de volgende gebieden:

 • Film en televisie (culturele sector)
 • Goede doelen en handelingsperspectief
 • Hiv en aids
 • Psychische aandoeningen (depressie/angst- en paniekstoornis/ass)
 • Mobiliseren van jongeren

Regio: Groot Amsterdam, Noord-Holland

Contactgegevens

Mobiel: 06-11 32 13 93
Website: www.fiftyfiftymediation.nl
E-mail: anouk@fiftyfiftymediation.nl

PETER VAN DER LUGT

Mediator met passie en compassie. Senior, brede levenservaring in voor- en tegenspoed, in binnen- en buitenland, Mediator met tijd en met geduld. Ik werk graag en veel met een co-mediator.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Echtscheidingen, alimentatie, kinderen
 • Mediation in strafrechtzaken

Regio: Nijkerk, Amersfoort en omgeving

Contactgegevens

Email: info@justmediation.nl
Website: www.justmediation.nl
Telefoonnummer: 06-22 79 49 24

MARGREET MALDA

Mediation is zeer waardevol als oplossing voor conflicten maar  toch is het nog niet bij het grote publiek bekend dat mediation in feitelijk alle soorten conflicten mogelijk is. Als ambassadeur draag ik graag mijn steentje bij om de bekendheid te vergroten.

Ik heb een juridische achtergrond en veel ervaring op het gebied van VvE-recht. In vele VvE’s spelen conflicten ook bij appartementseigenaren is mediation nog erg onbekend.

Naast juridische werkzaamheden en mijn werk als mediator ben ik de online community manager van de NMv en verantwoordelijk voor berichtgeving op social media over mediation en over de Nederlandse Mediatorsvereniging zodat ik ook op die manier hoop bij te dragen aan de zichtbaarheid van de vereniging.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • VvE-gerelateerde conflicten
 • Burenconflicten
 • Conflicten tussen huurders en verhuurders

Regio: Zuid Holland (in overleg ook buiten Zuid Holland)

Contactgegevens

Fuse Mediation
Mr. Margreet Malda
06-44 02 98 45
www.fusemediation.nl

  TINEKE OTTER

Ik ben een creatief organisator in hart en nieren. Ik ben er dan ook trots op het eerste bureau slachtofferhulp mede te hebben opgezet alswel het landelijk buro. Mijn gedrevenheid zit er vooral in om het vak mediation en de professie zo goed en zo breed mogelijke bekendheid te geven. Ik vind dat als je lid bent van een vereniging je zoveel mogelijk je expertise daar in moet zetten waar je kunt. Dat zelfde geldt voor de buurt waarin ik woon. Zodra het kan ondersteun ik graag om het samenleven vreedzaam te laten verlopen.

Creatief voor mens- en maatschappij om de wereld een beetje mooier te maken. En ik word gehinderd met kennis van en gevolgde opleidingen in:

 • Politie
 • HBO-Maatschappelijk werk
 • WO-Organisatiewetenschappen
 • HBO-Marketing
 • BSc-Organisational behaviour (India)

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Organisatie-, Team- en Arbeidskwesties
 • Buurt- en buren problemen
 • Criminaliteit en Strafzaken
 • Gedoe op school en in de sport
 • En alle conflicten met maatschappelijke instanties zoals de overheid, gemeente, sociale wijkteams, zorginstellingen, woningcorporaties, politie, justitie, kinderopvang

Expertise/netwerk

 • Presentaties ontwikkelen en geven
 • Workshops en trainingen in conflictvrij communiceren
 • Projectgroep arbeidsmediators en verwijzers-providers

Regio: Gelderland

Contactgegevens

Mobiel: 06-14 20 42 46
Website: www.in-z.nl
E-mail: t.otter@in-z.nl

JANTIEN SCHAAP

Onafhankelijk betrokken, direct en onconventioneel. Tijdens de mediation gebruikt zij haar werkervaring in binnen-  en buitenland binnen het sociale domein. Naast mediation is zij ook getraind in teamontwikkeling, geweldloze communicatie en oplossingsgericht denken.
Als beginnend mediator richt ik mij op het verbinden van ervaren en onervaren mediators. Niet alleen om de kwaliteit van het mediation vak te bestendigen maar ook om aan te sluiten bij de behoefte van de klant.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Sociaal domein
 • Interculturele samenwerking

Regio: Noord Nederland

Contactgegevens

Bureau Dichtbij
Email: info@bureaudichtbij.nl
Telefoonnummer: 06-51111211
Website: www.bureaudichtbij.nl

HERMAN SCHAEFFER

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Familie
 • Arbeid
 • Strafzaken

Regio: Zwolle

 • Presentaties businessclubs/ondernemers
 • Advocaten contacten
 • Acties om in het (landelijke en regionale) nieuws te komen (RTL interview ed)
 • PEC ZWOLLE stadion bestoken met Mediationreclame
 • Op beurzen staan (TrendsExpo / Netwerkvloer)
 • Meepraten op Twitter en LinkedIn om ‘mediation als way of life’ te promoten
 • Samenwerkingsverbanden zoeken met mediators / advocaten / makelaars et cetera
 • Trainingen conflictvaardigheden aan teams
 • Contact zoeken met scholen over peermediation (met name rond pesten e.d.)
 • Reclame bij bioscoop en theater
 • Advertorials in zakenbladen, nieuwswebsites

Contactgegevens

Email: info@schaeffer-mediation.nl
Telefoonnummer: 06-24104077
Website: www.schaeffer-mediation.nl

RACHEL SCHULTE

Door mijn persoonlijke ervaringen, ben ik vanuit een passie, met een missie, familie mediator geworden. Mijn missie is ouders in echtscheidingssituaties te begeleiden naar een gelijke en gewenste ouderrol en -verdeling. Hierbij zijn aandacht voor goede communicatie en het bieden van nazorg, belangrijke aspecten.

Als ambassadeur zet ik mij in om meer bekendheid te geven aan mediation op het gebied van scheiden en conflicten binnen de familie.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Familiemediation
 • Echtscheidingsbemiddeling
 • Geweldloze communicatie

Regio: Haarlem

R. Schulte Familie Mediation
Email: info@rschultemediation.nl
Telefoonnummer: 06-41000326
Website: www.rschultemediation.nl

Volg mij op social media
LinkedIn
Facebook
Instagram

NICOLE SCHURING

Als ambassadeur zet ik mij in om in het onderwijs bekendheid te geven aan mediation. Dit doe is samen met mijn collega’s uit het onderwijsveld, verenigd in het Centrum Onderwijs Mediation (COM), door het geven van presentaties en workshops.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • teamconflicten
 • zakelijke medation (arbeidsconflicten/samenwerkingsissues)
 • conflictbemiddeling in het onderwijs
 • presentaties/workshops

Regio: Landelijk

Contactgegevens

Contactgegevens

Nicole Schuring
Email: nicole@nicoleschuring.nl
Telefoonnummer: 06-20612194
Website: www.nicoleschuring.nl

eline_van_tijn ELINE VAN TIJN

Als ambassadeur ben ik met name bezig met het vergroten van de bekendheid en verbeteren van de reputatie van mediation in het algemeen en van zakelijke mediation in het bijzonder.

Ik zet mij in voor het ontwikkelen van PR-campagnes vanuit de NMv. En ik geef graag presentaties voor ondernemers of professionele netwerkclubs, zoals Rotary.

Ik heb 30 jaar ervaring als succesvol ondernemer in de entertainmentbranche (commercieel directeur in eigen MKB bedrijf), werkzaam geweest als bemiddelaar, advocaat en bedrijfsjurist.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Zakelijke mediation
 • Arbeidsmediation

Expertise / netwerk

 • Zakelijk
 • Ondernemers in het MKB
 • Amsterdamse advocatuur

Regio: Noord-Holland, Randstad

Contactgegevens

Mediation Amsterdam
E-mail: eline@mediationamsterdam.nl
Telefoonnummer: 06-55893656
Website: www.mediationamsterdam.nl

 

Paul van der Wal

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • zakelijk
 • familie
 • scheiding
 • arbeid
 • overheid en strafrecht
 • Provinciaal politiek
 • MKB en onderwijs

Regio: Zeeland / West Brabant

Associated Mediation
Email: paul@a-mediation.nl
Telefoonnummer: 06-55758442
Website: www.a-mediation.nl

 

Roderic van Voorst tot Voorst

Met ruim 32 jaar ervaring in de financiële wereld van de Structured Finance en 16 jaar in de lokale politiek van Amsterdam ben ik met name geïnteresseerd om mediation beter op de kaart te zetten bij het bedrijfsleven, zowel lokaal als internationaal. Daarnaast ben ik goed onderlegd om complexe familiezaken te begeleiden waar een zakelijk aspect meespeelt, bijvoorbeeld bij familiebedrijven. En vanuit dat perspectief draag ik ook graag bij aan de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmediation. Het vak verdient het om breed te worden ingezet.

Registermediator sinds medio 2017 (opleiding CvC).

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • zakelijk
 • familie / zakelijk
 • arbeid

Contactgegevens

Mediation Amsterdam
Email: roderic@mediationamsterdam.nl
Telefoonnummer: 06-42291888
Website: http://www.mediationamsterdam.nl

  DINA HELIA VAN ZEBEN

In het ambassadeursnetwerk van de NMv is mijn doelgroep de mediators binnen de vereniging die in dienst zijn bij organisaties. Met plezier denk ik met je mee over de vormen om interne mediation op te zetten en hoe je je organisatie hiervoor enthousiast kunt maken. Ter inspiratie publiceer ik op LinkedIn interviews met interne mediatiors.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur
– Interne mediators
– Bestuursrecht en arbeidsrecht

Regio: Zuid Holland

Contactgegevens

Dina Helia van Zeben
Zintmediation
Email: vanzeben@zintmediation.nl
Telefoonnummer: 06-18396803
Website: www.zintmediation.nl

jan_zeldenthuis JAN ZELDENTHUIS

Voordat ik toevalligerwijs in de schadevaststellingen terecht kwam ben ik werkzaam geweest in de bouw en de woning -projectinrichting. Door mijn vaktechnische opleidingen en praktijkervaring ben ik -al zeg ik het zelf- een goede gesprekspartner bij zakelijke geschillen. De opleiding tot MfN Registermediator heeft mij ook een goede geschilbemiddelaar gemaakt. Door mijn opleiding  JPAO Universiteit Leiden, Gerechtelijk Deskundige (2007) kan ik u ook wijzen op de mogelijkheid van het uitbrengen van een deskundigebericht met toevoeging van mediation, ook wel forensische mediation genoemd.

Dit komt er op neer dat als er (meerdere) geschillen zijn partijen eerst met hulp van een registermediator zoveel mogelijk de geschillen oplossen, alleen voor de eventuele overgebleven geschillen wordt aan de rechtbank een beslissing gevraagd.

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Mentor L.R.G.D.
 • Ambassadeur NMv
 • Buurtbemiddelaar SED gemeenten

Vanuit de schadevaststellingen waarin ik vanaf 1981 werkzaam ben behandel ik in hoofdzaak geschillen. De praktijk leerde mij dat juridische procedures nagenoeg nooit de door partijen gewenste oplossing brengen. Bij mediation bepalen partijen zelf de oplossing van hun geschil. Mediation is daarom beter, sneller, goedkoper en kan het vertrouwen tussen partijen herstellen. Het oude gezegde “Wie pleit om een koe legt er een op toe” is nog steeds actueel. Wat doet u als u een geschil heeft? Gezamenlijk met hulp van een professionele mediator het gesprek aangaan, of kiest u voor een kostbare juridische procedure en bereikt u na maanden of jaren een schikking op de gang van de rechtbank?  Vanuit de praktijk is mijn advies u wel duidelijk, vraag een NMv ambassadeur naar de mogelijkheden van mediation.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Geschillen in de bouw, project en woninginrichtingsbranche
 • Brandverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering particulieren
 • Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
 • Gebaseerd op de praktijk geef ik presentaties aan ondernemersverenigingen, instellingen en bedrijven

Expertise/netwerk

 • NIVRE – Stichting Nederlands Instituut Van Register-Experts
 • L.R.G.D. – Landelijk Register gerechtelijke deskundigen
 • BMNL – Vereniging Bouwmediators Nederland
 • MfN – Mediatorsfederatie Nederland
 • NMv – Nederlandse Mediatorsvereniging

Regio: Nederland (België en Duitsland naar Nederlands recht)

Contactgegevens

Tel.: 0228-56 75 25 / 06-22547429
Website: www.expertisebureau.com
E-mail: janze@expertisebureau.com

Ook ambassadeur worden?

De NMv kan altijd ambassadeurs gebruiken. Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen of opmerkingen over het ambassadeursnetwerk, stuur dan een e-mail naar info@mediatorsvereniging.nl of bel met 033 – 247 34 96.

 

 

 

 

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.