Login mediator

Ambassadeurs NMv

Hieronder een overzicht van de ambassadeurs van de NMv op alfabetische volgorde:

ETTINA VAN DER AAR

Visie: Mogen zijn wie je bent, met respect voor de ander.
Als mediator, trainer en coach help ik personen hun eigen identiteit te vinden en te ontwikkelen.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Familie
 • Straf
 • Arbeid

Regio: Noord-Holland

Contactgegevens

Aar Mediation & Coaching
Mobiel: 06-45803570
E-mail: info@aarmediation.nl
Website: www.aarmediation.nl

tabitha-van-den-berg TABITHA VAN DEN BERG

Ik geef graag gastlessen in het VMBO waarin ik met leerlingen in gesprek ga over ‘gedoe op de werkvloer’ en hoe ze daar mee om kunnen gaan tijdens hun stage. Daarnaast schrijf ik graag artikelen en blogs over mediation en samenwerken.

Aandachtgebied / werkveld als ambassadeur

 • Les op scholen
 • Presentaties / Workshops
 • Oplossingenwinkel

Contactgegevens

Mobiel: 06-16 11 57 90
Website: http://www.mediationamsterdam.nl
E-mail: tabitha@mediationamsterdam.nl

MARTIJN BERNTSEN

Ik woon ongeveer 20 jaar in Amsterdam. Na mijn studie Communicatie wetenschappen in Nijmegen ben ik hier beland. Voordat ik in 2012 van start ging als coach en in 2018 als mediator, ben ik werkzaam geweest als (freelance)  market researcher en account manager, zowel bij marktonderzoekbureaus, (inter)nationale marketingorganisaties en mediabedrijven.

Vanuit mijn achtergrond vind ik het extra interessant om een bijdrage te leveren om mediation beter op de kaart te zetten, de marketing van het vak.

Aandachtgebied / werkveld als ambassadeur

 • Arbeidsconflicten
 • Zakelijke conflicten
 • Mastercoach binnen het bedrijfsleven (www.becoaching.nl)

Expertise/netwerk

Vijftien jaar werkzaam in het bedrijfsleven, voornamelijk in de media branche, marketing en de (zakelijke) dienstverlening. Daarna als coach en mediator voornamelijk met arbeidsgerelateerde en zakelijke vraagstukken bezig.

Als gecertificeerde Master Coach aangesloten bij NOBCO en StiR. Tevens ervaring met e-coaching.

Regio: Noord-Holland

Contactgegevens

Mobiel: 06-50882358
E-mail: martijn@bemediation.nl
Website: www.bemediation.nl

RAMONA BLEYIE

Tijdens mijn werk als jurist kwam ik er achter dat procederen feitelijk alleen maar negatieve energie kost. Helaas dat niet alleen, het kost cliënten ook vaak hun relatie. Veel mooier is, het juridische te combineren met mediation, want mediation is gericht op een win-win situatie terwijl procederen gericht is op win-verlies. Er zal dus altijd iemand niet blij of tevreden zijn met de uitkomst en men voelt zich tevens vaak niet gehoord. Ik heb mijn opleiding tot registermediator bij de MfN en mijn specialisatieopleiding voor arbeidsmediation gevolgd bij de Merlijn Groep. Ik ben geregistreerd mediator bij het ADR Register en aangesloten bij de Vereniging Mediators Noord Holland en de NMv.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Arbeid
 • Zakelijk

Regio: Noord-Holland

Contactgegevens

Mobiel: 06-48498668
E-mail: info@deboogmediation.nl
Website: www.deboogmediation.nl

INEKE VAN DEN BOR – VAN DER STORM

Mediation is de toekomst en toekomstgericht. Bij mediation gaat het om het proces, autonomie en door partijen gedragen oplossing. Dat spreekt mij bijzonder aan. Mediation moet een grotere rol in de maatschappij krijgen. De kennis over mediation en welke voordelen er zijn i.p.v. rechtspraak zijn sterk onderbelicht. D.m.v. het ambassadeurschap wil ik mijn steentje bijdragen aan een toekomst met minder polarisatie en meer oplossingsgerichte conflictbemiddeling.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Familiemediation
 • Buurtbemiddeling

Regio: Haarlem

Contactgegevens

Mobiel: 06-39292141
E-mail: ineke@mediationenadvies.nl
Website: www.mediationenadvies.nl

gonny-feenstra GONNY FEENSTRA

“Ik ben mediator en wil mij ook graag inzetten voor de implementatie van mediation in onze maatschappij. Als ambassadeur ben ik graag zo concreet mogelijk bezig, immers resultaat geeft energie. In 2016 heb ik samen met een collega ambassadeur de opzet gemaakt voor een MIP, Mediation Informatie Punt. De voorbereiding achter de schermen verloopt voorspoedig en het doel is dat medio 2017 Nederland voorzien is van een MIP. Te denken aan 5/6 regio’s met een bezetting door evenzoveel mediators.”

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Mediation Informatie Punt

Contactgegevens

Mobiel: 06- 44 51 22 72
Website: www.feenstramediation.nl
E-mail: info@feenstramediation.nl

ESTHER GOETHART

Met ruim 20 jaar managementervaring weet ik dat mediation in veel organisaties en bedrijven nog onbekend is als effectieve en efficiënte methode voor het voorkomen en oplossen van conflicten. Om die reden vind ik het belangrijk om mediation onder de aandacht te brengen als alternatief voor of waardevolle toevoeging op juridische procedures. Om de beroepsgroep te versterken draag ik graag bij aan het verenigen van mediators en het elkaar verder helpen met bijvoorbeeld co-mediations. Ik sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Zakelijke mediation
 • Arbeidsmediation
 • Strafrecht
 • Buurtbemiddeling

Regio:  Zuid-Nederland

 • Presentaties
 • Workshops

Contactgegevens

Goethart Consultancy & Mediation
Email: esther@goethartconsultancy.nl
Mobiel: 06-51198622
Website: www.goethartconsultancy.nl

ANOUK VAN DER JAGT

Ik vind het belangrijk dat het mediationvak meer bekendheid krijgt in Nederland. En vooral dat mediation een wettelijke positie krijgt naast rechtspraak als een beproefde en zinvolle manier om conflicten te voorkomen, te de-escaleren en/of op te lossen, zonder tussenkomst van een rechter en onder inhoudelijke regie van de betrokkenen zelf. Dat is de belangrijkste reden dat ik me, toen ik in 2016 lid werd van de NMv, ook meteen als ambassadeur heb aangemeld. Ik geloof in ons vak en wil anderen overtuigen van de waarde ervan.

Ik begeleid met veel plezier startende mediators in co-mediation. Voor veel mediators die net klaar zijn met hun opleiding is het moeilijk om aan de slag te raken. En wellicht komen er wel mediation mogelijkheden op je pad maar kun je bijvoorbeeld nog geen toevoeging aanvragen. Of wil je eerst een paar mediations onder deskundige begeleiding in co doen. Ik sta daarvoor open.

Ik ben ook beschikbaar voor korte of langere sparringsessies over een casus. Zelf ervaar ik het altijd als heel leerzaam om samen een (onderdeel van een) casus te bespreken.

Ik sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en ben in die hoedanigheid ook oproepbaar als rechtbank mediator. Ik ben coördinator van het ambassadeursnetwerk.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Familie
 • Buren
 • Communicatie

Expertise/netwerk

 • Film en televisie
 • ngo
 • hiv/aids
 • familie in Chili en Nieuw-Zeeland

Regio: Amsterdam e.o., Noord-Holland, Nederland

Contactgegevens

Mobiel: 06-11 32 13 93
Website: www.fiftyfiftymediation.nl
E-mail: anouk@fiftyfiftymediation.nl

PETER VAN DER LUGT

Mediator met passie en compassie. Senior, brede levenservaring in voor- en tegenspoed, in binnen- en buitenland, Mediator met tijd en met geduld. Ik werk graag en veel met een co-mediator.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Echtscheidingen, alimentatie, kinderen
 • Mediation in strafrechtzaken

Regio: Nijkerk, Amersfoort en omgeving

Contactgegevens

Email: info@justmediation.nl
Website: www.justmediation.nl
Telefoonnummer: 06-22 79 49 24

margreet-malda MARGREET MALDA

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Conflicten op VvE-gebied (zakelijke mediation)

Contactgegevens

Fuse Mediation
Mr. Margreet Malda
Oomskind 5
2635 MB Den Hoorn
06-44 02 98 45

TINEKE OTTER

Sport en mediation: conflicten voorkomen door trainingen, clubadvies en workshops. Conflictbemiddeling d.m.v. mediation op alle niveaus. Bonden en Papendal contacten.

In het kader van het Lustrumjaar van de NMv zal er elke maand een onderwerp uitgelicht worden.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Arbeid
 • Buurt
 • Familie
 • Organisatie
 • Strafrecht
 • Welzijn / wonen en zorg (geen scheidingen)

Contactgegevens

Mobiel: 06-14 20 42 46
Website: www.in-z.nl
E-mail: t.otter@in-z.nl

ROEL PIETERSE

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

Als ambassadeur breng ik via de Apeldoornse Mediators graag mediation onder de aandacht bij de gemeente en de  inwoners van Apeldoorn. Daarnaast heb ik een eigen praktijk voor mediation in familiezaken en echtscheiding.

Regio: Apeldoorn en omstreken

 • Apeldoornse Mediators (www.apeldoornsemediators.nl)
 • Deelname aan lokale initiatieven om (v)echtscheidingen te voorkomen
 • Relatiedesk (www.relatiedesk.nl)

Contactgegevens

Email: vraag@mediationbureau.info
Telefoonnummer: 06-428 68 052
Website: www.mediationbureau.info

JANTIEN SCHAAP

Onafhankelijk betrokken, direct en onconventioneel. Tijdens de mediation gebruikt zij haar werkervaring in binnen-  en buitenland binnen het sociale domein. Naast mediation is zij ook getraind in teamontwikkeling, geweldloze communicatie en oplossingsgericht denken.
Als beginnend mediator richt ik mij op het verbinden van ervaren en onervaren mediators. Niet alleen om de kwaliteit van het mediation vak te bestendigen maar ook om aan te sluiten bij de behoefte van de klant.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Sociaal domein
 • Interculturele samenwerking

Regio: Noord Nederland

Contactgegevens

Bureau Dichtbij
Email: info@bureaudichtbij.nl
Telefoonnummer: 06-51111211
Website: www.bureaudichtbij.nl

HERMAN SCHAEFFER

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Familie
 • Arbeid
 • Strafzaken

Regio: Zwolle

 • Presentaties businessclubs/ondernemers
 • Advocaten contacten
 • Acties om in het (landelijke en regionale) nieuws te komen (RTL interview ed)
 • PEC ZWOLLE stadion bestoken met Mediationreclame
 • Op beurzen staan (TrendsExpo / Netwerkvloer)
 • Meepraten op Twitter en LinkedIn om ‘mediation als way of life’ te promoten
 • Samenwerkingsverbanden zoeken met mediators / advocaten / makelaars et cetera
 • Trainingen conflictvaardigheden aan teams
 • Contact zoeken met scholen over peermediation (met name rond pesten e.d.)
 • Reclame bij bioscoop en theater
 • Advertorials in zakenbladen, nieuwswebsites

Contactgegevens

Email: info@schaeffer-mediation.nl
Telefoonnummer: 06-24104077
Website: www.schaeffer-mediation.nl

RACHEL SCHULTE

Door mijn persoonlijke ervaringen, ben ik vanuit een passie, met een missie, familie mediator geworden. Mijn missie is ouders in echtscheidingssituaties te begeleiden naar een gelijke en gewenste ouderrol en -verdeling. Hierbij zijn aandacht voor goede communicatie en het bieden van nazorg, belangrijke aspecten.

Als ambassadeur zet ik mij in om meer bekendheid te geven aan mediation op het gebied van scheiden en conflicten binnen de familie.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Familiemediation
 • Echtscheidingsbemiddeling
 • Geweldloze communicatie

Regio: Haarlem

R. Schulte Familie Mediation
Email: info@rschultemediation.nl
Telefoonnummer: 06-41000326
Website: www.rschultemediation.nl

Volg mij op social media
LinkedIn
Facebook
Instagram

NICOLE SCHURING

Als ambassadeur zet ik mij in om in het onderwijs bekendheid te geven aan mediation. Dit doe is samen met mijn collega’s uit het onderwijsveld, verenigd in het Centrum Onderwijs Mediation (COM), door het geven van presentaties en workshops.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • teamconflicten
 • zakelijke medation (arbeidsconflicten/samenwerkingsissues)
 • conflictbemiddeling in het onderwijs
 • presentaties/workshops

Regio: Landelijk

Contactgegevens

Contactgegevens

Nicole Schuring
Email: nicole@nicoleschuring.nl
Telefoonnummer: 06-20612194
Website: www.nicoleschuring.nl

DÉSIRÉE SIEMERINK – LOOTEN

Als ambassadeur van de NMv bezoek ik scholen om leerlingen en leerkrachten kennis te laten maken met mediation. Daarnaast schrijf ik graag een bijdrage voor de Nederlandse Mediation. Ook in mijn werk als advocaat stimuleer ik, waar mogelijk, mediation.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Nalatenschapsmediation
 • Familiemediation
 • Mediation in strafrecht
 • Systematisch werken
 • Les op scholen
 • Presentaties/workshops
 • Lid redactie tijdschrift Nederlandse Mediation
 • Lid commissie Mediation Nederlandse Orde van Advocaten

Regio: Zuid-Holland, Noord Brabant en Zeeland

Contactgegevens

Looten Advocatuur & Mediation
Telefoonnummer: 06-43020123
Website: https://looten.eu/ en https://looten.eu/home-english
E-mail: looten@looten.eu

eline_van_tijn ELINE VAN TIJN

Als ambassadeur ben ik met name bezig met het vergroten van de bekendheid en verbeteren van de reputatie van mediation in het algemeen en van zakelijke mediation in het bijzonder.

Ik zet mij in voor het ontwikkelen van PR-campagnes vanuit de NMv. En ik geef graag presentaties voor ondernemers of professionele netwerkclubs, zoals Rotary.

Ik heb 30 jaar ervaring als succesvol ondernemer in de entertainmentbranche (commercieel directeur in eigen MKB bedrijf), werkzaam geweest als bemiddelaar, advocaat en bedrijfsjurist.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Zakelijke mediation
 • Arbeidsmediation

Expertise / netwerk

 • Zakelijk
 • Ondernemers in het MKB
 • Amsterdamse advocatuur

Regio: Noord-Holland, Randstad

Contactgegevens

Mediation Amsterdam
E-mail: eline@mediationamsterdam.nl
Telefoonnummer: 06-55893656
Website: www.mediationamsterdam.nl

PAUL VAN DER WAL

Vanaf 1990 zelfstandig ondernemer met 15 jaar ervaring als docent in het MBO. Expertise in de provinciale politiek, MKB en het onderwijs.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • familie
 • scheiding
 • zakelijk
 • arbeid
 • overheid en strafrecht

Regio: Zeeland/West Brabant

Contactgegevens

Associated Mediation
Email: paul@a-mediation.nl
Telefoonnummer: 06-55758442
Website: www.a-mediation.nl

DINA HELIA VAN ZEBEN

In het ambassadeursnetwerk van de NMv is mijn doelgroep de mediators binnen de vereniging die in dienst zijn bij organisaties. Met plezier denk ik met je mee over de vormen om interne mediation op te zetten en hoe je je organisatie hiervoor enthousiast kunt maken. Ter inspiratie publiceer ik op LinkedIn interviews met interne mediatiors.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur
– Interne mediators
– Bestuursrecht en arbeidsrecht

Regio: Zuid Holland

Contactgegevens

Dina Helia van Zeben
Zintmediation
Email: vanzeben@zintmediation.nl
Telefoonnummer: 06-18396803
Website: www.zintmediation.nl

jan_zeldenthuis JAN ZELDENTHUIS

Geeft -gebaseerd op de praktijk- presentaties aan ondernemersverenigingen en bedrijven en schrijft artikelen over zakelijke geschillen en hoe mediation ingezet kan worden.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur
Zakelijke mediation en arbeidsmediation

Contactgegevens

Tel.: 0228-56 75 25
Website: www.expertisebureau.com
E-mail: janze@expertisebureau.com

Ook ambassadeur worden?

De NMv kan altijd ambassadeurs gebruiken. Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen of opmerkingen over het ambassadeursnetwerk, stuur dan een e-mail naar info@mediatorsvereniging.nl of bel met 033 – 247 34 96.

 

 

 

 

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.