Login mediator

Ambassadeurs NMv

Hieronder een overzicht van de ambassadeurs van de NMv op alfabetische volgorde:

  HANS BEKKERS

“Als ambassadeur van mediation probeer ik vooral om in gesprek te zijn met potentiële opdrachtgevers, en met ‘verwijzers’ om mediation onder de aandacht te brengen. Daarnaast lever ik mijn bestuursbijdrage aan de Stichting mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO) en de Vereniging Mediators Overheid (VMO). Door het organiseren van bijeenkomsten stimuleren we verschillende doelgroepen -bedrijven, overheden- om mediation en beleidsbemiddeling te overwegen bij geschillen of het voorkomen ervan. Af en toe publiceer ik een blog of artikel. Zie bijvoorbeeld een blog bij Schonewille & Schonewille, een binnenkort te publiceren bundel bij SMRO en een casus over mediation in strafrecht in het tijdschrift Nederlandse Mediation.”

Aandachtgebied / werkveld als ambassadeur

 • PR mediation bij de overheid

Contactgegevens

Mobiel: 06-51 28 64 22
Website: www.schonewille-schonewille.com
E-mail: hansbekkers@schonewille-schonewille.com

tabitha-van-den-berg TABITHA VAN DEN BERG

Ik geef graag gastlessen in het VMBO waarin ik met leerlingen in gesprek ga over ‘gedoe op de werkvloer’ en hoe ze daar mee om kunnen gaan tijdens hun stage. Daarnaast schrijf ik graag artikelen en blogs over mediation en samenwerken.

Aandachtgebied / werkveld als ambassadeur

 • Les op scholen
 • Presentaties / Workshops
 • Oplossingenwinkel

Contactgegevens

Mobiel: 06-16 11 57 90
Website: http://www.mediationamsterdam.nl
E-mail: tabitha@mediationamsterdam.nl

INEKE VAN DEN BOR – VAN DER STORM

Mediation is de toekomst en toekomstgericht. Bij mediation gaat het om het proces, autonomie en door partijen gedragen oplossing. Dat spreekt mij bijzonder aan. Mediation moet een grotere rol in de maatschappij krijgen. De kennis over mediation en welke voordelen er zijn i.p.v. rechtspraak zijn sterk onderbelicht. D.m.v. het ambassadeurschap wil ik mijn steentje bijdragen aan een toekomst met minder polarisatie en meer oplossingsgerichte conflictbemiddeling.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Familiemediation
 • Buurtbemiddeling

Regio: Haarlem

Contactgegevens

Mobiel: 06-39292141
E-mail: ineke@mediationenadvies.nl
Website: www.mediationenadvies.nl

 

MARISCHKA VAN DIJK

Door samen met elkaar Mediation onder de aandacht te brengen, in woorden en daden, kunnen we ervoor zorgen dat Mediation een duidelijker plaats in gaat nemen als logisch en beter alternatief om geschillen te beslechten. Zo krijgen we als Mediators nog meer de kans om bij te dragen aan het herstel van relaties, het oplossen van conflicten en aan een harmonieuzere en verdraagzamere samenleving. De huidige tijd vraagt om ‘verbinders’ en Mediators hebben daarvoor alle tools in handen.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Arbeidsmedation
 • Zakelijke mediation
 • Complexe relatieconflicten

Contactgegevens

Mobiel: 06-53 73 68 74
Website: www.mediation4people.nl
www.utrechtsemediators.nl
E-mail: mvandijk@mediation4people.nl

JOLANDA ELFERINK

Het verspreiden van informatie via social media en het schrijven van blogs en artikelen over mediation voor verbinding in de samenleving, bijvoorbeeld bij polarisatie.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Arbeidsmediation
 • Groepsmediation
 • Mediation in familierelaties

Contactgegevens

Mobiel: 06-45 48 81 46
Website: www.utrechtscentrumvoormediation.nl
E-mail: info@elferinkmediation.nl

gonny-feenstra GONNY FEENSTRA

“Ik ben mediator en wil mij ook graag inzetten voor de implementatie van mediation in onze maatschappij. Als ambassadeur ben ik graag zo concreet mogelijk bezig, immers resultaat geeft energie. In 2016 heb ik samen met een collega ambassadeur de opzet gemaakt voor een MIP, Mediation Informatie Punt. De voorbereiding achter de schermen verloopt voorspoedig en het doel is dat medio 2017 Nederland voorzien is van een MIP. Te denken aan 5/6 regio’s met een bezetting door evenzoveel mediators.”

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Mediation Informatie Punt

Contactgegevens

Mobiel: 06- 44 51 22 72
Website: www.feenstramediation.nl
E-mail: info@feenstramediation.nl

ellen_gerrese_ ELLEN GERRESE

“Ik ben vooral actief in de regio Zuid-Holland. Ik doe mediations in arbeids-familie- en burenrelaties. Ook geef ik de workshop “Hoe houd ik plezier in het werk”. Daarin komen o.a. ook elementen van verstoorde communicatie aan bod. Verder reis ik door het land om voor medewerkers van de nationale politie presentaties te houden over ‘mediation’. Op deze wijze hoop ik te bereiken dat dit begrip meer bekendheid krijgt.”

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Zuid-Holland en landelijke politie door het geven presentaties

Contactgegevens

Mobiel: 06-50 46 86 88
Website: www.mediationleiderdorp.nl
E-mail: e.gerrese@mediationleiderdorp.nl

ESTHER GOETHART

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Zakelijke mediation
 • Arbeidsmediation

Regio:  Zuid-Nederland

 • Presentaties geven aan ondernemers en managers; organiseren van informatiesessies voor bijv. ondernemersverenigingen.
 • Mediation positioneren als onderdeel van conflictmanagement. Gebaseerd op ervaring vanuit het bedrijfsleven.
 • Samenwerkingsverbanden aangaan met mediators, maar ook met experts vanuit aanvullende aandachtsgebieden (arbodiensten, notariaat, coaches).

Contactgegevens

Email: info@goethartconsultancy.nl
Mobiel: 06-51198622
Website: www.goethartconsultancy.nl

ANOUK VAN DER JAGT

‘Partner in crime’ Tabitha van den Berg en ik organiseerden al twee keer de Oplossingenwinkel, in onze eigen buurt.
Doel: mensen helpen hun eigen potentieel te ervaren. Heb je een probleem of conflict? Vaker dan je zelf denkt heb je ook de oplossing(en) in eigen hand.

Ik ‘like’ en ‘retweet’ de Social Mediator zo vaak mogelijk en probeer regelmatig zelf ook iets op twitter of Facebook te posten.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Als ambassadeur wil ik graag doen wat ik goed kan en wat ik leuk vind: schrijven en vertellen over mediation. Voor wie en waar maakt me niet zoveel uit. Ik wil het vak zo veel mogelijk voor het voetlicht brengen. Ik wil de impact die mediation kan hebben graag overbrengen op anderen.

Contactgegevens

Mobiel: 06-11 32 13 93
Website: www.fiftyfiftymediation.nl
E-mail: anouk@fiftyfiftymediation.nl

els-klomp ELS KLOMP

 • Geeft voorlichting over mediation bij studenten rechten van de kinder & Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland.
 • Heeft een stagaire, student rechten aangenomen die mag meelopen in de mediation & advocaten praktijk.
 • Commissie Misverstanden: afdeling Mediation opstarten bij de landelijke organisatie Soroptimistclub International www.soroptimist.nl.
 • Voorlichting geven over mediation vanuit www.mediationwinkel.nl toegankelijker en bekender te maken.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Mediationwinkel

Contactgegevens

Telefoonnummer: 050- 311 03 04
Website: www.debestemediation.nl / www.balansmediation.nl
E-mail: info@balansmediation.nl

PETER VAN DER LUGT

Mediator met passie en compassie. Senior, brede levenservaring in voor- en tegenspoed, in binnen- en buitenland, Mediator met tijd en met geduld. Ik werk graag en veel met een co-mediator.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Echtscheidingen, alimentatie, kinderen
 • Mediation in strafrechtzaken

Regio: Nijkerk, Amersfoort en omgeving

Contactgegevens

Email: info@justmediation.nl
Website: www.justmediation.nl
Telefoonnummer: 06-22 79 49 24

margreet-malda MARGREET MALDA

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Conflicten op VvE-gebied (zakelijke mediation)

Contactgegevens

Fuse Mediation
Mr. Margreet Malda
Oomskind 5
2635 MB Den Hoorn
06-44 02 98 45

CARLEEN MESTERS

“Mediation in de leefomgeving- conflicten rondom ruimtelijke ordening en milieu – is waar ik me sterk voor maak. Als bestuurslid van en mediator in de Stichting Mediation in Milieu en RO vind ik het belangrijk om de waarden van mediation uit te dragen, ook in mijn werkzaamheden als procesbegeleider voor o.a. gemeenten, waterschappen en bedrijven. Meer wederzijds begrip opent deuren die gesloten waren!”

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Ruimtelijke ordening en milieu

Contactgegevens

Stroom en Onderstroom
Achter ‘t Zand 52 A
4103 XP  Culemborg

Postadres:
Hendrik Marsmanweg 10
4103 WS  Culemborg
Mobiel: 06-21 50 89 14
E-mail: vraag@carleenmesters.nl

TINEKE OTTER

Sport en mediation: conflicten voorkomen door trainingen, clubadvies en workshops. Conflictbemiddeling d.m.v. mediation op alle niveaus. Bonden en Papendal contacten.

In het kader van het Lustrumjaar van de NMv zal er elke maand een onderwerp uitgelicht worden.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Arbeid
 • Buurt
 • Familie
 • Organisatie
 • Strafrecht
 • Welzijn / wonen en zorg (geen scheidingen)

Contactgegevens

Mobiel: 06-14 20 42 46
Website: www.in-z.nl
E-mail: t.otter@in-z.nl

HERMAN SCHAEFFER

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur: Familie / Arbeid / Strafzaken

Regio: Zwolle

 • Presentaties businessclubs/ondernemers
 • Advocaten contacten
 • Acties om in het (landelijke en regionale) nieuws te komen (RTL interview ed)
 • PEC ZWOLLE stadion bestoken met Mediationreclame
 • Op beurzen staan (TrendsExpo / Netwerkvloer)
 • Meepraten op Twitter en LinkedIn om ‘mediation als way of life’ te promoten
 • Samenwerkingsverbanden zoeken met mediators / advocaten / makelaars et cetera
 • Trainingen conflictvaardigheden aan teams
 • Contact zoeken met scholen over peermediation (met name rond pesten e.d.)
 • Reclame bij bioscoop en theater
 • Advertorials in zakenbladen, nieuwswebsites

Contactgegevens

Email: info@schaeffer-mediation.nl
Telefoonnummer: 06-24104077
Website: www.schaeffer-mediation.nl

DÉSIRÉE SIEMERINK – LOOTEN

Het geven van workshops en cursussen mediation aan kinderen en jongeren.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Accreditatie familiemediation
 • Mediation naast strafrecht en nalatenschapsmediation

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070-32 60 343
Website: www.lootenadvocatuur.nl
E-mail: looten@lootenadvocatuur.nl

eline_van_tijn ELINE VAN TIJN

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • Ik zet me in voor het ontwikkelen van PR campagnes vanuit de NMv
 • Presentaties (Rotary)
 • Workshops

Contactgegevens

Website: www.mediationamsterdam.nl
E-mail: eline@mediationamsterdam.nl

ROEL PIETERSE

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

Als ambassadeur breng ik via de Apeldoornse Mediators graag mediation onder de aandacht bij de gemeente en de  inwoners van Apeldoorn. Daarnaast heb ik een eigen praktijk voor mediation in familiezaken en echtscheiding.

Regio: Apeldoorn en omstreken

 • Apeldoornse Mediators (www.apeldoornsemediators.nl)
 • Deelname aan lokale initiatieven om (v)echtscheidingen te voorkomen
 • Relatiedesk (www.relatiedesk.nl)

Contactgegevens

Email: vraag@mediationbureau.info
Telefoonnummer: 06-428 68 052
Website: www.mediationbureau.info

  RUUD VAN DUN

Als ambassadeur zet ik mij graag in om mediation te promoten. Ik vind het belangrijk dat dit mooie instrument nog meer bekendheid krijgt. Dit probeer ik te doen door het geven van presentaties en workshops bij bedrijven, organisaties en op scholen. Ook vind ik het leuk om over mediation en aanverwante onderwerpen te schijven.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur
Presentaties / Workshops, arbeidsmediation, bloggen over mediation

Regio: Zuid-Holland

Contactgegevens

Email: vandun@randstad-mtc.nl
Telefoonnummer: 0646612207
Website: www.randstad-mtc.nl

JOB VAN LUYKEN

Als ambassadeur zet ik me graag in om mediation in een brede kring meer bekendheid te geven. Dat doe ik mede door:

• Het geven van presentaties voor ondernemers, businessclubs, medezeggenschapsorganen en andere belangstellende groepen
• “Meepraten” op met name LinkedIn om Mediation als alternatief voor een juridische procedure te promoten
• Het geven van workshops of trainingen op het gebied van (team-)conflicten of conflictvaardigheden.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur
Ik richt me met name op arbeidsmediations, zakelijke mediations en medezeggenschapsconflicten.

Regio: ’t Gooi e.o. / Amsterdam

Contactgegevens

Job van Luyken
Email: job@ontwarren.nl
Telefoonnummer: 06-27024134
Website: www.ontwarren.nl

NICOLE SCHURING

Als ambassadeur zet ik mij in om in het onderwijs bekendheid te geven aan mediation. Dit doe is samen met mijn collega’s uit het onderwijsveld, verenigd in het Centrum Onderwijs Mediation (COM), door het geven van presentaties en workshops.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur
– teamconflicten
– zakelijke medation (arbeidsconflicten/samenwerkingsissues)
– conflictbemiddeling in het onderwijs
– presentaties/workshops

Regio: Landelijk

Contactgegevens

Nicole Schuring
Email: nicole@nicoleschuring.nl
Telefoonnummer: 06-20612194
Website: www.nicoleschuring.nl

PAUL VAN DER WAL

Vanaf 1990 zelfstandig ondernemer met 15 jaar ervaring als docent in het MBO. Expertise in de provinciale politiek, MKB en het onderwijs.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur

 • familie
 • scheiding
 • zakelijk
 • arbeid
 • overheid en strafrecht

Regio: Zeeland/West Brabant

ontactgegevens

Associated Mediation
Email: paul@a-mediation.nl
Telefoonnummer: 06-55758442
Website: www.a-mediation.nl

 

jan_zeldenthuis JAN ZELDENTHUIS

Geeft -gebaseerd op de praktijk- presentaties aan ondernemersverenigingen en bedrijven en schrijft artikelen over zakelijke geschillen en hoe mediation ingezet kan worden.

Aandachtsgebied / werkveld als ambassadeur
Zakelijke mediation en arbeidsmediation

Contactgegevens

Tel.: 0228-56 75 25
Website: www.expertisebureau.com
E-mail: janze@expertisebureau.com

Ook ambassadeur worden?

De NMv kan altijd ambassadeurs gebruiken. Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen of opmerkingen over het ambassadeursnetwerk, stuur dan een e-mail naar info@mediatorsvereniging.nl of bel met 033 – 247 34 96.

 

 

 

 

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.