Login mediator

Vraagbaak eigen praktijk

De NMv kent voor haar leden een Vraagbaak Eigen Praktijk. Een vraagbaak is een persoon tot wie men zich om de oplossing van moeilijke vragen wendt. Bij de Vraagbaak Eigen Praktijk gaat het om vragen over ondernemerschap, over mediation als beroep. Het kunnen vragen zijn over de start- en opbouwfase van een eigen praktijk als mediator of over het stadium daarna: de groeifase.

De vraagbaken van de NMv zijn ir. H.F.A. (Huub) Sprangers en Mr. D. (Dick) Veldink, die beiden een grondige kennis hebben van zowel mediation als van ondernemen.

Vragen die je aan de vraagbaakleden kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

 • Moet ik wel een eigen praktijk beginnen ?
 • Wat komt daar allemaal bij kijken ?
 • Hoe financier ik de start ?
 • Wat voor rechtsvorm kies ik ?
 • Hoe stel ik een ondernemingsplan op ?
 • Hoe voer ik mijn administratie ?
 • Hoe kom ik aan klanten ?
 • Begin ik alleen of met anderen samen ?
 • Met anderen: wat voor afspraken moeten wij maken ?

Procedure om gebruik te maken van de Vraagbaak

Het NMv-lid dat van de vraagbaak gebruik wil maken meldt dat bij het NMv secretariaat.
Dat geeft de melding door aan het eerste aanspreekpunt van de Vraagbaak: de contactpersoon.
Die belt het NMv-lid om te peilen om wat voor soort vragen het gaat.
De contactpersoon overlegt met de leden van de Vraagbaak welk Vraagbaaklid het meest geschikt is om het NMv-lid te helpen (afhankelijk van de soort vragen van het NMv-lid, de achtergronden van de Vraagbaakleden, hun beschikbaarheid, de resp. vestigingsplaatsen).
Het betreffende Vraagbaaklid nodigt het NMv-lid uit voor een kennismakingsgesprek.
Daarin wordt uitgebreid geïnventariseerd waaraan het NMv-lid precies behoefte heeft en hoe aan die behoefte voldaan zou kunnen worden; sommige vragen zullen meteen beantwoord kunnen worden; voor andere wordt een aanpak overeengekomen (activiteiten, met tijdschema).
Die aanpak wordt uitgevoerd.

Kosten

 • Eerste gesprek:  25 Euro (entreegeld)
 • Vervolggesprekken: 25 Euro per uur plus eventuele reiskosten (te maken door de Vraagbaakleden).

De NMv vult dit tarief uit de NMv-middelen aan tot het tarief dat de Vraagbaakleden ontvangen.

Leden van de Vraagbaak:

Ir. H.F.A. Sprangers (1949) is oud-ondernemer en oud-investeerder. Hij studeerde bouwkunde (Delft) en muziek, daarnaast volgde hij colleges economie en filosofie. Hij richtte bedrijven op en adviseerde bedrijven (onder meer over groei, fusie en overname). Hij was tussen 1999 en 2005 voorzitter van de Vereniging Bouwmediators.nl en haar rechtsvoorganger NMI Groep Bouw. Daarnaast was hij rond de eeuwwisseling actief voor de Regio NMI Mediators Haaglanden, voor wie hij een samenwerking met de Kamer van Koophandel realiseerde, en in dezelfde periode grondlegger, medeoprichter en vervolgens eerste voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv; 2000-2008). Hij is sinds 2008 erevoorzitter van de NMv en zat van oktober 2009 tot juli 2011 namens de NMv in het NMI bestuur. Voordien was hij van 2002 tot 2009 lid van het (inmiddels opgeheven) Algemeen Bestuur van het NMI. Van 2005 tot medio 2011 was hij voorzitter/coördinator van het Centraal Mediators Beraad, een informele samenwerking tussen NIP sectie mediation (psychologen), NMv, NVvMA (advocaten), vFAS (familierecht) en VMSN (notarissen). Hij schreef meerdere artikelen over mediation, markt en ondernemerschap.

Mr. Dick Veldink (1953) is fulltime mediator en juridisch adviseur in Meppel en Heerenveen. Zijn roots liggen in het notariaat, waar hij dertig jaar werkzaam was, waarvan14 jaar als zelfstandig notaris. Vanaf 1998 is hij tevens werkzaam als mediator. Hij werd in 2005 op eigen verzoek eervol ontslagen als notaris. Nadien heeft hij zich in de eerste plaats op mediation gericht. Dick Veldink heeft ruime ervaring in mediation, in de zuivere vorm maar ook in “medarb” (een combinatie van mediation en arbitrage, met een uitspraak of advies van hem als deskundige, al of niet bindend), en met andere toegepaste vormen van mediation, bijvoorbeeld verschillende soorten onderhandelingen en andere bemiddelingen, maar ook individuele adviesgesprekken.
Mediation vormt het belangrijkste deel van zijn praktijk onder de naam Veldink & Partners, mediation & notarieel advies.
Daarnaast werkt hij samen met zijn zakenpartner, die mediator en psychosociaal therapeute is, onder de naam Mediation Noord-Nederland (MNN), met vestiging in Meppel en Heerenveen. Hij is ook in breder verband actief in mediation-land, zo is hij sinds 2004 bestuurssecretaris van de NMv (Nederlandse Mediatorsvereniging), de landelijke belangenorganisatie van en voor alle actieve mediators.
Vanaf de start in Nederland is hij als pionier betrokken bij online mediation, vooral op het terrein van familierecht en arbeidsrecht. Dat kan volledig online of in een gemengde vorm. Deze vorm van mediation is ideaal voor partijen die elkaar liever niet ontmoeten of die feitelijk geografisch ver van elkaar verwijderd zijn

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.