Login mediator

Dialoogtafels en tafelhosts

 

Dialoogtafel nr. 1:

Samenwerken bij Corporate Conflicts

Tafelhost: mr. drs. Caroline Kloppers (NVVMA)

Mediations bij Corporate Conflicts vragen met regelmaat om samenwerking met andere professionals, denk aan partijadviseurs, accountants, valuators, notarissen of technisch deskundigen.
Wanneer is het moment om andere professionals in te schakelen, wat voor professionals zijn dan nodig, wie zou dat dan kunnen zijn, hoe organiseer je dat, wat zijn aandachtspunten …

In dit ronde tafel gesprek delen we ervaringen en zoeken we naar Best Practices.

Bio Caroline Kloppers
Caroline Kloppers is MfN-registermediator | IMI certified mediator en was tot mei 2016 tevens advocaat. Zij is partner bij BosnakBender in Arnhem. Als business-to-business mediator bemiddelt Caroline Kloppers bij allerhande zakelijke conflicten, zoals conflicten binnen samenwerkingsverbanden, tussen samenwerkende partners/vennoten, binnen teams of besturen, tussen organisaties, bij arbeidsgerelateerde geschillen en bij vastgoedgerelateerde geschillen. Zij werkt onder meer als rechtbankmediator voor de rechtbank Gelderland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 

 

 

 

 

Dialoogtafel nr. 2:

Wij lossen het intern wel op!

Tafelhosts: Petra Caspers en Liesbeth Begheijn

Samenwerken en de interne mediator:

  • het belang van vroegtijdige signalering van conflicten;
  • de rol van de verwijzer;
  • het belang van de analyse, c.q. het belang van het stellen van een conflictdiagnose door een deskundige;
  • de (toegevoegde) waarde van de interne mediator;
  • samen oplossen door samenwerking in de (zorg)keten;
  • samenwerking door de coördinatoren van de interne mediationpools ten behoeve van kennisdeling en de cross inzet van interne mediators.

Bio Petra Caspers
Petra Caspers is sinds 1999 werkzaam bij Defensie binnen het P&O-domein, met specifieke aandacht voor diversiteit en integriteit. Vanaf medio 2017 vervuld zij de functie als hoofd van het bureau Alternatieve Geschiloplossing van Defensie. Sinds 2004 is zij MfN-registermediator en treedt zij in nevenfunctie op als mediator binnen de interne mediatorpool van Defensie. Namens Defensie participeert zij in diverse initiatieven op het gebied van mediation en conflicthantering, met name binnen de (rijks)overheid.

Bio Liesbeth Begheijn
Liesbeth Begheijn is senior adviseur en MfN-registermediator bij het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (ECO&P) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2007 werkt zij op het terrein van conflicthantering en conflictmanagement. Zij adviseert en begeleidt medewerkers, managers, juristen en HR-adviseurs binnen de Rijksoverheid over hoe ze op een zo effectief mogelijke manier met conflicten kunnen omgaan en geeft trainingen conflictvaardigheden. Daarnaast is zij mediator in strafzaken en vaste medewerker van het tijdschrift Nederlandse Mediation.

Dialoogtafel nr. 3

De psycholoog als mediator versus psychologische kennis in mediation

Tafelhost: Mary Kaminski

Psychologische kennis in de mediation

Bij ieder conflict spelen (vaak negatieve) emoties en gevoelens een rol. Te denken valt aan rouwen, vergeving, boosheid, teleurstelling, rancune… Maar wanneer weet je dat het begeleiden van het emotionele proces je pet te boven groeit? Wat zijn de signalen, wat moet je ermee? Wat gebeurt er bij jou als persoon? Wanneer schakel je hulp in? Hoe doe je dat? Wat zijn de verschillende vormen van collegiale samenwerking?

In de ronde tafel dialoog proberen wij in te gaan op de dilemma’s en overwegingen ten aanzien van het psychologisch proces bij cliënten.

Bio Mary Kaminski
Mary Kaminski is familie mediator en opgeleid als mediator in strafzaken. Zij verricht ook mediations in werkgerelateerde conflicten waarbij psychologie als een belangrijk element wordt aangegeven bij aanvang. Zij is bestuurslid van het Nederlands Instituut van Psychologen, sectie Mediation. Haar praktijk heeft meer dan 300 mediations verricht voornamelijk in familie kwesties. Verdere informatie over haar professionele achtergrond is te vinden op LinkedIn en de website www.marykaminski.nl

  Dialoogtafel nr. 4:

Het nieuwe MfN-profiel voor de familiemediator

Tafelhost: mr. Marjel Kempen (voorzitter Mfam)

In gesprek over de criteria voor een nieuw MfN-profiel voor de familiemediator: kwaliteit en waarborgen. Marjel van Kempen: “Als familiemediator werk ik al 16 jaar op een professionele wijze samen met een advocaat. Samen zorgen wij ervoor dat een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend. Een prettige samenwerking waarbij wederzijds begrip is voor ieders rol.  Door een recente uitspraak van de Raad van Discipline over de rol van een advocaat bij een  mediation/echtscheidingszaak is er onrust onder onze leden/familiemediators ontstaan over de rolverdeling tussen een familiemediator en een advocaat. Het lijkt mij zeer nuttig om over deze rolverdeling met elkaar van gedachten te wisselen en aanbevelingen hiervoor op te stellen.”

Bio Marjel van Kempen
Marjel Kempen is 10 jaar bedrijfsjurist geweest bij Intercena, het internationale stafkantoor van C&A ondernemingen en de familie Brenninkmeijer, in Amsterdam. Daarna was zij als senior jurist werkzaam bij ABAB Accountants. Daar kwam zij in aanraking met het mooie vak mediation. Eind 2001 is Marjel Kempen in Boxmeer begonnen met haar eigen juridisch advies- en mediationpraktijk onder de naam Juramed. Op het gebied van mediation heeft zij zich gespecialiseerd in (conflicten binnen) samenwerkingsverbanden en echtscheidingen van ondernemers. Sinds mei 2011 werkt Marjel als mediator en senior jurist voor Countus accountants + adviseurs te Zwolle. Marjel is sinds januari 2017 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Familiemediators.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoogtafel nr. 5:

Samenwerken in echtscheiding: moeten of meerwaarde?

Tafelhosts: mr. drs. Paul Wijntje en Lianne van Lith

Met name samenwerking mediator-advocaat in verschillende zich voordoende situaties, zoals bij verwijzing mediation vanuit de rechtspraak, advocaat bij afhechting in rechte van echtscheidingsconvenant, advocaat als deskundige/belangenbehartiger van een partij in de mediation.

Bio Paul Wijntje
Mediator Paul Wijntje heeft zijn universitaire opleiding in de rechten (mr.) en in de psychologie (drs.) afgerond. Sinds 1995 heeft hij talloze mediationtrajecten gevolgd.

Sinds 1996 is hij MfN-registermediator. Daarnaast is hij Full-Certified Member bij de internationale Alternative Dispute Resolution (ADR).

In 1997 heeft hij zijn praktijk in Roermond geopend voor juridisch advies, coaching en conflictbemiddeling. De laatste paar jaar is hij fulltime mediator.

Sinds 2005 is Paul Wijntje rechtbankmediator voor familiaire en arbeidszaken in Maastricht, Roermond en Den Haag, en voor fiscale zaken in Breda.

Bio Lianne van Lith
Lianne van Lith is MfN-registermediator/ Familiemediator van het eerste uur. Zij heeft een familiemediationpraktijk en is als partner/opleider verbonden aan Medling. Naast mediaten en opleiden is schrijven een passie van Lianne. Zij heeft via SWP-uitgeverij diverse boeken op haar naam staan over (echt)scheidingsproblematiek en conflictmanagement.
Vanuit haar positie als familiemediator én vanuit haar werkzaamheden als bijzondere curator is Lianne bekend met het belang van samenwerking tussen professionals in ‘echtscheidingsland’. Dat juist in dit werkgebied parallelprocessen tussen betrokken professionals op de loer liggen, vraagt om extra alertheid.

 

 

 

 

 

Dial00gtafel nr. 6:

Procesmatige samenwerking bij crossborder mediation

Tafelhosts: Matthijs Storm en Lillian van Wesemael

De mediator is een serieuze partij in de keten in internationale kinderontvoering en  internationale(vecht)scheiding. In de afgelopen jaren heeft een goede samenwerking van diverse ketenpartners, waaronder het ministerie van J&V, de rechtbank Den Haag, het hof Den Haag, de Centrale autoriteit en het Centrum IKO met het Mediation Bureau geleid tot een snel en goed functionerend systeem in kinderontvoeringszaken waarin crossborder-mediation een prominente rol speelt. Deze bijeenkomst ziet op voordelen van een goede samenwerking in de keten met alle partners waarbij een goede afstemming, ook met de mediators, cruciaal is.

Bio Matthijs Storm
Mathijs Storm studeerde in Nederlands recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is als seniorjurist werkzaam voor het Centrum Internationale Kinderontvoering in Nederland. Tevens werkt hij als Corssborder mediator in internationale familiezaken met een focus op kinderontvoering, Internationale omgang en relocatie. Vanuit zijn positie is hij reeds jaren nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van kinderontvoering en mediation in kinderontvoeringszaken in Nederland en Europa.

Bio Lillian van Wesemael
Lillian van Wesemael is sinds 2000 mediator vanuit haar praktijk Mediation, Training en Coaching in Den Haag. Zij is gespecialiseerd in onder andere familiezaken. Daarbinnen verricht zij veel internationale mediatons. Sinds 2009 maakt zij deel uit van de pool mediators bij internationale ontvoeringszaken. Ook wordt zij door de rechtbank regelmatig benoemd als bijzondere curator  bij familiezaken én bij internationale ontvoeringszaken. Zij geeft training in Nederland en in o.a. Spanje en België op het gebied van praten met kinderen in mediation.

Dialoogtafel nr. 7:

Samenwerking gezocht Regio Noord Oost

Tafelhost: Steven de Winter

Verkennen of meer samenwerking mogelijk is in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de kop van Flevoland. Bijvoorbeeld door co-mediation, intervisie, gezamenlijk ambassadeurschap of een meer definitief zakelijk verband.

Dialoogtafel nr. 8:

Samenwerking gezocht Regio Noord West

Tafelhost: Maurits Jan Vink

Verkennen of meer samenwerking mogelijk is in Noord Holland, Utrecht en de rest Flevoland. Bijvoorbeeld door co-mediation, intervisie, gezamenlijk ambassadeurschap of een meer definitief zakelijk verband.

 

 

 

 

 

Dialoogtafel nr. 9:

Samenwerking gezocht Regio Zuid Oost

Tafelhosts: Tineke Otter en Dick Bonekamp

Verkennen of meer samenwerking mogelijk is in Gelderland, Brabant en Limburg. Bijvoorbeeld door co-mediation, intervisie, gezamenlijk ambassadeurschap of een meer definitief zakelijk verband.

Bio Tineke Otter

Tineke Otter is directeur in-z (organisatiedeskundige in het sociaal domein, mediator & coach) en bestuurder van de stichting Wijkinzicht (Symposium Mediation Mens & Maatschappij).

Bio Dick Bonenkamp

Dick Bonenkamp is oprichter en algemeen directeur van de Merlijn Groep. Hij studeerde rechten, taalpsychologie en filosofie en volgde nadien tal van opleidingen als advocaat, mediator, (conflict)coach, vertrouwenspersoon en organisatieadviseur. Dick is al 25 jaar mediator en MfN-registermediator vanaf de start. Als ‘Rechtbankmediator’ werkt hij voor de Rechtbank Oost-Brabant als business- en overheidsmediator. Dick is initiatiefnemer en grondlegger van het bij SDU uitgegeven en inmiddels gezaghebbende Handboek Mediation en is nog steeds redacteur.

Dialoogtafel nr. 10:

Samenwerking gezocht Regio Zuid West

Tafelhost: Paul van der Wal

Verkennen of meer samenwerking mogelijk is in Zuid-Holland en Zeeland. Bijvoorbeeld door co-mediation, intervisie, gezamenlijk ambassadeurschap of een meer definitief zakelijk verband.

 

 

 

 

 

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.