Login mediator

Expertbijeenkomst Herstelbemiddeling in Strafrecht

Op 18 mei jongstleden werd een expertmeeting herstelbemiddeling in het strafrecht georganiseerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De NMv was aanwezig als vertegenwoordiger van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Samen met onder meer vertegenwoordigers van de Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie, Politie en de Raad voor de Rechtspraak hebben we gediscussieerd over een aanscherping van het concept beleidskader herstelbemiddeling in het strafrecht versie 1.0.

Er is gesproken over de mediationervaringen die zijn opgedaan met de pilots bij verschillende rechtbanken en in de verschillende fases van het strafproces. In het najaar van 2016 zal de minister van Veiligheid en Justitie een besluit nemen over de voortzetting van mediation in de strafketen. De thema’s gingen over criteria voor selectie en doorverwijzing, het juridische kader, afbakening en definities van herstelbemiddeling in het strafrecht. De NMv zet zich samen met de MfN in voor een goede inbedding van deze vorm van mediation in het strafrecht, kwaliteit en toegankelijkheid.

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.