Login mediator

Expertmeeting ‘Rechtsstatelijke waarborgen voor alternatieve geschiloplossing’

De NMv neemt deel aan de expertgroep van het Montaigne Centrum van de Universiteit Utrecht over de rechtstatelijke waarborgen van alternatieve geschiloplossing. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van het WODC en het ministerie van Veiligheid en Justitie, staat de vraag centraal welke rechtsstatelijke waarborgen de verschillende vormen van alternatieve geschilbeslechting momenteel beiden en welke zij zouden moeten bieden.

Hoewel het belang van die waarborgen in een rechtsstaat voorop staat, zouden daarbij vergaande formalisering, die de aantrekkelijkheid en kracht van ADR zou wegnemen, moeten worden vermeden. Het is de vraag of en welk evenwicht hier kan worden gevonden. Het onderzoek zal ingaan op de vraag welke rechtsstatelijke kernwaarden kunnen worden onderscheiden en welke inzichten er zijn met betrekking tot de relatie van deze kernwaarden tot buitengerechtelijke geschiloplossing?  In hoeverre zijn de rechtsstatelijke kernwaarden bij de huidige aanbieders van ADR gewaarborgd? Wat zijn de gevolgen van het voldoen aan de geïdentificeerde rechtsstatelijke waarborgen voor de effectiviteit van de verschillende vormen van buitengerechtelijke geschiloplossing en (hoe) kan een evenwicht worden bereikt tussen deze waarborgen en die effectiviteit?

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.