Login mediator

Workshop en andere informatie AVG

Op woensdag 23 mei jongstleden organiseerde de NMv een workshop over de AVG, waarbij de nieuwste ontwikkelingen, het gebruik van de formulieren en het privacy statement werden behandeld. Dit alles tegen het licht waar de mediator in de praktijk mee te maken krijgt. Workshopleiders waren Kitty Duell en Peter van der Lugt.

Informatie op een rij

Op het besloten deel van onze website vindt u alle informatie over de AVG die wij samen met onze leden (waarvoor hartelijk dank!) hebben verzameld. Ook vindt u er de documenten die tijdens de workshop op 23 mei zijn besproken, en verwijzingen naar overheidsinformatie. Om deze informatie in te zien, dient u eerst in te loggen op deze website. Vervolgens gaat u op de overzichtspagina op het besloten gedeelte naar ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’.

Waar moet u aan voldoen?

Om te voldoen aan de AVG dient u tenminste over een privacyverklaring te beschikken en die ook te publiceren op uw website. Verder dient u op het contactformulier van uw website de privacyverklaring als opt in/out te vermelden. Daarnaast is het van belang dat u een veilige website hebt (groen slotje). U kunt daarvoor contact opnemen met uw websiteprovider.

Een verwerkingsregister laat zien wat voor soort verwerkingen van data u doet als mediator: een must in verband met de AVG. Mogelijk dient u verwerkingsverklaringen uit te wisselen met degenen waarmee u op professionele basis data uitwisselt.

De mediationovereenkomst dient u aan te passen aan de AVG. Op het besloten gedeelte van onze website vindt u hiervoor een format. Ook verwijzen wij u naar de model mediationovereenkomst die het MfN-register ter beschikking heeft gesteld aan alle MfN-registermediators.

Ook de veiligheid van uw digitale (en papieren) communicatie dient gewaarborgd te zijn: dossiers achter slot en grendel, backup van uw digitale data, actuele antivirus software, een beveiligde cloud en zoveel mogelijk beveiligd e-mailverkeer.

Ten slotte dient u een datalekregister bij te houden.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de compliance met de AVG. Onze secretariaatsmedewerkers zijn niet deskundig in de AVG-regelgeving en u kunt dan ook niet met vragen over de AVG bij hen terecht. Wel hebben wij, zoals hierboven vermeld, op het besloten gedeelte op onze website relevante informatie over de AVG verzameld.

De stand van zaken rond de op 25 mei jongstleden in werking getreden AVG is inmiddels dat het van belang is dat u kunt aantonen dat u aandacht besteedt aan de AVG en bezig bent om aan de eisen te voldoen. Actueel wordt het wanneer er een klacht over uw privacy-beleid zou worden ingediend.

Uw inbreng blijft welkom!

Hiermee sluiten wij onze lopende berichtgeving van de afgelopen maanden over de AVG af. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen wij die zo snel mogelijk aan u melden. Voor nu denken wij dat er inmiddels op onze website voldoende informatie is te vinden. Deze informatie blijven wij actualiseren en waar nodig verbeteren.

Uw zeer gewaardeerde inbreng blijft ondertussen bijzonder welkom via info@mediatorsvereniging.nl.

 

Namens het bestuur van de NMv, 
Chris van Overbeeke en Hans Fibbe

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.