Login mediator

Mediation op de kaart: zakelijke geschillen oplossen via collaborative practice

Conflicten met leveranciers, klanten, aandeelhouders en ook in familiebedrijven vragen om een duurzame oplossing. Want het behouden én voortzetten van de relatie is van groot belang. Collaborative practice, een vorm van mediation waarbij advocaten en (financieel) specialisten onderdeel van het proces zijn, biedt hiervoor uitstekend perspectief. Om collaborative practice meer bekendheid te geven in de zakelijke markt benaderde Dorine Heldring een bank in haar stad met de vraag of ze daar een voordracht mocht houden. Met succes! Zij werd uitgenodigd een presentatie te geven aan de accountmanagers van de bank.

Meedenken in plaats van tegendenken

Doel van de presentatie was bekendheid en inzicht te geven aan deze speciale vorm van conflictbemiddeling. Tijdens een rollenspel maakten de accountmanagers kennis met het constructieve proces van meedenken in plaats van tegendenken. De rollen werden vervuld door de bankmedewerkers met een casus die aansloot bij de klantsituaties van de accountmanagers.

Na een korte theoretische introductie werd de groep in twee partijen verdeeld. Per partij was er een klant, advocaat en financieel adviseur. De rest van de groep dacht mee over de invulling van de rollen en de oplossing van het probleem. Iedere partij kreeg apart een briefing en de opdracht om ook mee te denken over de vraag van de andere partij. Op welke wijze zouden beider belangen optimaal geadresseerd kunnen worden?

De advocaten en de financiële adviseurs hadden, passend in de collaborative benadering, ook apart met de mediator/coach overleg. In dit overleg werden de ‘rode knoppen’ geïnventariseerd en waar mogelijk ruimte zou zijn. Ook de wijze van communicatie werd besproken. Hadden de cliënten nog advies nodig van de mediator, over de communicatie?

Overlegbereid aan tafel

Het bleek in de voorbereiding voor het rollenspel al snel een eye opener te zijn om niet voor de eigen overwinning te gaan maar de lange termijn centraal te stellen. Met als gevolg dat men overlegbereid aan tafel kwam. Aan tafel bleek al snel dat er meerdere opties waren en was men genegen deze opties te onderzoeken. De advocaten gaven een schets over eventuele juridische implicaties.

Effect promotie

Heldring: “Met deze workshop hebben de accountmanagers hun kennis over oplossingsmogelijkheden voor conflicten uitgebreid voor lastige situaties bij klanten. Zij weten hun klanten hier nu ook op te attenderen. Daarnaast hebben de deelnemers nu gevoel gekregen bij de neveneffecten van de collaborative benadering. In plaats van het tegendenken is er nu acceptatie van het probleem en verschil van inzicht. En er is bereidheid om mee te denken. Alleen al de veranderende sfeer tijdens het overleg, voelde als grote winst. Een volgende stap is om ook voor klanten een voorlichtingsavond te organiseren. Men moet immers weten van het bestaan om er naar te kunnen vragen!”

Meer informatie

Meer informatie over collaborative practice vindt u op de website www.overlegpraktijk.nl.

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.