Login mediator

Mediationovereenkomst vs VAR, Modelovereenkomst en Wet DBA

Op de ALV van de NMv op 31 mei jongstleden kwam de MfN-modelmediationovereenkomst aan de orde in relatie tot de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie VAR), invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Als mediator heb je een arbeidsverhouding in loondienst (lees: werkgever) of een eigen bedrijf, in welke vorm dan ook. De Wet DBA is bedoeld voor deregulering (vandaar geen VAR meer) en om schijnconstructies onder de groeiende groep zzp-ers aan te pakken. Deze wet en de modelovereenkomst zijn alleen van belang voor je als je vanuit een eigen bedrijf declareert of factureert. Daarover dit artikel.

Soort overeenkomst bepaalt

Spreekt u met uw opdrachtgever af een opdracht voor hem of haar uit te voeren, dan dient u samen met uw opdrachtgever te bepalen of er al dan niet sprake is van loondienstbetrekking, zoals bij een werkgever en een werknemer. Een paar voorbeelden:

  • Spreekt u met een Arbodienst af als mediator met partijen een mediationovereenkomst aan te gaan?
  • Of met een opleidingsinstelling om te fungeren als docent? En is dat dan onder vergelijkbare of andere condities dan voor een mediator of docent als werknemer in loondienst? Waaruit blijkt dit?
  • U bent (scheidings)mediator in een franchiseconcept? Hoe is die verhouding geregeld?

Het gaat erom of het een overeenkomst van opdracht, dan wel een arbeidsovereenkomst betreft. Dit gaat dus niet over het daadwerkelijk aangaan van een mediation, waarvoor u de MfN-modelmediationovereenkomst met de daadwerkelijk bij de kwestie betrokken partijen aangaat, maar om het organiseren van de mogelijkheid om daartoe te kunnen komen!

De kenmerken van een dienstbetrekking zijn hetzelfde als vóór het verdwijnen van de VAR. Zijn gezag, arbeid en loon samen aan de orde, dan is het een (fictieve) dienstbetrekking; ook met een modelovereenkomst als de praktijk daar onvoldoende mee overeenkomt. De Belastingdienst gaat dat meer controleren en kan opdrachtgevers in voorkomende gevallen met terugwerkende kracht als werkgever aanmerken (loonheffing), al heeft u een eigen bedrijf en een modelovereenkomst.

Er zijn ook veel situaties denkbaar, waarbij het gewoon duidelijk is dat u niet in loondienst bent. Dan hoeft u geen modelovereenkomst van de Belastingdienst te gebruiken. Een voorbeeld: u krijgt uw klanten/cliënten zelf rechtstreeks uit ‘de markt’ en zonder tussenkomst van een opdrachtgever bij u als partijen aan tafel om een mediation(overeenkomst) aan te gaan. Een modelovereenkomst is, net als de VAR, niet verplicht. Twijfelt u? Wilt u loondienst vooraf uitsluiten? Pas uw werkwijze daar dan op aan en leg dit met uw opdrachtgever vast in zo’n (model)overeenkomst van opdracht. Zeker in situaties vergelijkbaar met die van een mediator in loondienst (zoals bij vervanging).

Belangrijk verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een (model)overeenkomst van opdracht is dat een werkgever naast het ‘wat’ook het ‘hoe’ bepaalt en een opdrachtgever niet (of veel minder). De opdracht niet persoonlijk maar ook door een ander kunnen laten uitvoeren is ook zo’n indicatie. Van belang is ook dat declaraties/facturen geen kenmerken van loon hebben (bijvoorbeeld vakantiegeld).

Tot 1 mei 2017 geldt de inspanningsplicht samen tenminste actief bezig te zijn de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat geen sprake is van loondienst. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en aanpassingen daarvoor in de werkwijze.

MfN-modelmediationovereenkomst

De MfN-modelmediationovereenkomst behoeft dus geen aanpassing, al is het een overeenkomst van opdracht waar de Wet DBA strikt genomen ook op toeziet. Het gaat om de context waarbinnen die wordt aangegaan. Als daar – in welke vorm dan ook – een afspraak aan is voorafgegaan, dan vereist niet de MfN-modelmediationovereenkomst (welhaast het tegengestelde van gezag zoals in loondienst), maar voorafgaande afspraak als voorovereenkomst mogelijk een modelovereenkomst.

De NMv heeft bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), als uitvoerder van het MfN-register de eigenaar van de MfN-modelmediationovereenkomst, erop aangedrongen om de MfN-modelmediationovereenkomst bij de Belastingdienst voor te leggen. De SKM ziet na ruggenspraak met een juridisch adviseur hiervan af en raadt de NMv en de leden aan dit voorbeeld te volgen, hetgeen het bestuur van de NMv in overleg met SKM besloten heeft te doen.

Overigens besteedt de NMv in de communicatie over dit onderwerp alleen aandacht aan de MfN-modelmediationovereenkomst en is steeds duidelijk aangegeven dat – als leden onder andere overeenkomsten werken (zoals raamovereenkomsten met opdrachtgevers) – zij die specifieke overeenkomsten zelf, of door hun opdrachtgever dienen te laten toetsen.

Workshop tijdens PE-carrousel

De NMv organiseert op 22 september aanstaande een PE-carrousel in Amersfoort waar ALEX mediation twee keer een workshop over dit onderwerp verzorgt.

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.