René Tolboom

Waar een wil is, is een weg.

Na mijn wetenschappelijke promotie in de natuurkunde (2002) heb ik mij voornamelijk gericht op het begeleiden van persoonlijke ontwikkeling. Als leidinggevende, als zelfstandig coach en als leerkracht basisonderwijs. In 2016 heb ik mij geschoold tot MfN-registermediator om mensen in conflictsituaties adequaat bij te staan. Sinds 2020 ben ik verbonden aan Raad & Daad, Advies & Mediation B.V. en aan Stichting Veilig Onderwijs.

Ik ben kind van gescheiden ouders en heb een samengesteld gezin. Vandaar mijn bijzondere aandacht voor de ‘zachte’ kanten van een scheiding.

Mijn brede werk- en levenservaring versterkt mijn empathische, tevens analytische aanpak om een grote diversiteit aan cliënten effectief te begeleiden naar een duurzame maatwerkoplossing.

Algemene informatie

eigenwaardig

Waalre

  1. Contact via email
  2. https://www.eigenwaardig.com/
  3. +31 (6) 46353254

Overzicht Specialismen

  1. familiemediation
  2. business mediation
  3. nalatenschapsmediation
  4. overheidsmediation
  5. samenwerkingsmediation