Login mediator

Zoek een mediator

Achternaam Meijer
Voorletters E.
Voornaam Erik
Titulatuur voor mr.
Geslacht Man
Plaats Voorburg
Talenkennis Nederlands, Engels
Werkgebied Nederland
Beschikbaarheid Beschikbaar voor opdrachten vanuit de markt.
MfN-registermediator Ja

Naam: mr Erik Meijer
Beroep: NMI Register Mediator en Advocaat
Ervaring: sinds 2012 NMI Registermediator en advocaat; sinds 2009 NMI-mediator en advocaat;
specialisatie: personen- en familierecht, jeugdrecht, strafrecht, zakelijke mediations, burenrechtelijke mediations;
sinds 1991 advocaat
van 1989 - 1991: organisatie- en informatica adviseur
van 1982 - 1989: plv. directeur organisatie en informatievoorziening Ministerie VROM
van 1980 - 1982: hoofd Bureau Secretaris-Generaal Ministerie VROM
van 1977 - 1980: stafmedewerker Bureau Secretaris-Generaal Ministerie VROM
van 1972 - 1977: als jurist werkzaam bij het Staatstoezicht op de Volkshuisvesting (en de ruimtelijke ordening)

diverse politieke (neven)functies in de lokale politiek (w.o. gemeenteraadslid, voorzitterschap commissie voor bezwaar- en beroepschriften, Vereniging voor Openbaar Onderwijs)

Is zeer ervaren in de verschillende manieren waarop conflicten kunnen worden opgelost en met de belangen die telkens spelen.

is in staat vanuit een brede werkervaring conflicten op de meest uiteenlopende
gebieden deskundig en met gevoel voor de daarin spelende emoties te benaderen.

Zoals:
echtscheidingen, met inbegrip van omgangsgeschillen
boedelscheidingen
alimentatieconflicten
arbeidsconflicten
burenconflicten
geschillen uit overeenkomsten (zakelijk, persoonlijk)
geschillen tussen overheden en derden (organisaties, maar ook burgers)

wijze van benaderen: onpartijdig, respectvol en bewust van de autonomie van de partijen in het
conflict: zij nemen vrijwillig deel aan de mediation vanuit de wens het conflict opgelost te zien met oplossingen waarin zij zich herkennen;

werkt alleen, dan wel met een co-mediator (géén extra kosten!)
werkt volgens het NMI Mediation Reglement en met inachtneming van de overige NMI reglementen en regels, waaronder de NMI gedragsregels

Kosten:E.200,00 per uur, excl. BTW en kosten als huur van een vergaderkamer, inschakeling van een derde deskundige etc. In de mediationprijs zijn wèl de reiskosten inbegrepen die mediator (en co-mediator) moeten maken in het kader van de mediation.

Werkt ook op toevoegingsbasis

Familie
 • Echtscheiding
 • Erven
 • Familieverhoudingen
 • Omgangsregeling
 • Familie - Overig
 • Boedelverdeling
 • Alimentatie

Werk
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Omgangsvormen
 • Ontslag
 • Ziekteverzuim
 • Werk - Overig
 • Bestuursconflicten
 • Medezeggenschap

Omgeving
 • Buren
 • Buurt / stad of dorp
 • Milieu en ruimtelijke ordening
 • Omgeving - Overig
 • Letselschade
 • Onrechtmatige daad

Zakelijk
 • Contracten
 • Consumententransacties
 • Zakelijk - Overig
 • Samenwerking
 • Bouw en onroerend goed
 • Huur
 • Zakelijke dienstverlening

Overheid
 • Politie en Justitie
 • Overheid - Overig
 • Ambtenaren
 • Mediation in strafrecht
 • Sociale zekerheid

Onderwijs
 • Onderwijs - Overig

Juridisch
 • advocaat
 • juridisch adviseur
 • arbiter

Overig
 • manager
 • mediator
 • ondernemer

Overheid
 • ambtenaar

Bedrijfsnaam MeijerLiebregs Mediation en Juridische Dienstverlening
Bezoekadres Schoolstraat 5
Postcode 2271 BZ
Plaats Voorburg
Telefoon 070-3063636
Fax 070-3063698
E-mail info@meijerliebregs-mediation.nl
Website www.meijer-en-liebregs.com

Postadres

Adres Schoolstraat 5
Postcode 2271 BZ
Plaats Voorburg
Adres Schoolstraat 5
Postcode 2271 BZ
Plaats Voorburg
Telefoon 070-3063636
Fax 070-3063698
Mobiel 06-51539939
Email meijer.associes@planet.nl
Website www.meijer-en-associes.com
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.