Login mediator

Nieuw: subsidieregeling voor innovatieve ideeën stelselherziening rechtsbijstand

Minister Dekker heeft dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Toekomstige aanbieders, zoals (coöperaties van) sociaal advocaten, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators en nieuwe toetreders tot de markt worden opgeroepen subsidie aan te vragen voor innovatieve projecten die input leveren voor het ontwikkelen van rechtshulppakketten. De uitvoering van de regeling ligt in handen van de Raad voor Rechtsbijstand.

Vroege effectieve en innovatieve interventie
Problemen van rechtzoekenden moeten, meer dan nu het geval is, in een zo vroeg mogelijk stadium, effectief, integraal en laagdrempelig (dichtbij huis) opgelost kunnen worden. Waar dat echt niet anders kan, volgt een juridische procedure. Voor niet draagkrachtigen wordt de oplossingsroute gesubsidieerd. Met vroege effectieve interventie wordt een vermindering van het aantal (onnodige) procedures beoogd. Maar vooral moet deze vernieuwde aanpak zorgen voor een betere geschiloplossing, duurzame oplossingen voor rechtzoekenden en een betere vergoeding voor professionals.

Minister Dekker: “Om problemen van mensen sneller en beter te kunnen oplossen, willen we samen met deskundigen uit de praktijk nieuwe manieren van werken uitproberen. Stap voor stap kunnen we dan toegroeien naar een verbeterde rechtsbijstand. Dat is goed voor Nederlanders die in hun leven te maken krijgen met tegenslag. Tegelijkertijd is het goed voor het versterken van onze rechtsstaat, want we maken het recht beter toegankelijk voor iedereen.”
 
Ontwikkeling van rechtshulppakketten
De 10 miljoen euro is onderdeel van de veranderingen in het huidige stelsel voor rechtsbijstand. Rechtshulp wordt daarbij dichter bij mensen georganiseerd en meer in samenhang met andere vormen van probleemoplossing.

Eén of meer oplossingen of oplossingsrichtingen binnen een rechtsgebied kunnen samen een rechtshulppakket gaan vormen. Deze toekomstige rechtshulppakketten vormen een belangrijk onderdeel in het vernieuwde stelsel.

Start indienen aanvragen subsidie
De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregeling. Aanvragen kunnen bij de Raad worden ingediend vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten uiterlijk 31 december 2022 zijn geëindigd. Het subsidieplafond bedraagt € 10.000.000,=. Per ingediend project geldt een maximale subsidiëring van € 1.000.0000,=.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden voor indienen van innovatieve projecten en de procedure van beoordeling leest u op de website van de Raad.

Informatiebijeenkomst
Op 11 februari, van 10.00 – 13.00 uur organiseren wij in Utrecht een informatiebijeenkomst die wordt afgesloten met een netwerklunch. Hier krijgt u meer achtergrondinformatie over de regeling en heeft u volop de gelegenheid uw vragen te stellen. We gaan graag met u in gesprek.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de regeling of denkt u erover, maar wilt u eerst meer weten? Wacht niet en geef vast nu uw interesse in deelname aan de informatiebijeenkomst aan ons door via het e-mailadres: subsidieregeling@rvr.org.
U kunt doen tot en met 31 januari aanstaande.

Meer informatie vindt u op de website van Raad voor Rechtsbijstand.

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.