Login mediator

Nieuwe redactieleden en redactiesecretaris Tijdschrift Conflicthantering

Het redactieteam van het Tijdschrift Conflicthantering is versterkt met twee nieuwe redactieleden: Kim van Erp en Petra Jonkers. Per 1 november volgt Petra Jonkers tevens Marit Godijn op als redactiesecretaris. Zij gaat dus twee functies combineren. Kim en Petra stellen zich hieronder graag aan u voor:

Petra Jonkers

“Ik woon en werk in Den Haag. Dat laatste als redacteur en tekstschrijver voor mijn bedrijf Kijken & Schrijven. Ook geef ik schrijftrainingen. Net voor de zomer ben ik begonnen als redacteur voor TC en nu ga ik dit combineren met het redactiesecretariaat.

Ik ben gefascineerd door taal en gedrag, los en in samenhang. Ik schrijf ook maandelijks een column op NRC.nl over gedragswetenschap en de actualiteit. ‘Van huis uit’ ben ik politicoloog en rechtssocioloog. Als promovenda deed ik in Nijmegen rechtssociologisch onderzoek naar de praktijk van antidiscriminatiebeleid. Na mijn promotie gaf ik les aan de rechtenfaculteiten in Nijmegen en Tilburg en werkte ik lange tijd als wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.”

Kim van Erp

“De manieren waarop mensen omgaan met conflicten in verschillende omstandigheden
vind ik als sociaalwetenschappelijk onderzoeker ontzettend interessant.  Conflicten komen we overal en iedere dag tegen, uiteenlopend van kleine meningsverschillen tot ware crises. Hoe kunnen partijen op een constructieve manier omgaan met conflicten? Waarom reageren mensen positief op de ene conflicthanteringsstrategie en negatief op de andere? En hoe zit het met de langetermijneffecten van verschillende conflicthanteringsstrategieën? Ik ben nieuwsgierig naar de antwoorden op dat soort vragen.

Ik promoveerde in 2011 aan de Rijksuniversiteit Groningen (Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) met een proefschrift over expatkoppels. In mijn studies onderzocht ik de mate waarin gevoelens van rechtvaardigheid en ervaren conflict invloed hebben op het aanpassingsproces in het buitenland. Een verrassend resultaat van één van de studies: Conflictvermijdend gedrag is niet per definitie negatief. Integendeel, in de situaties waarin deze koppels zich bevonden had het vermijden van conflicten soms zelfs een constructief effect op lange termijn.

Na mijn promotie bleef conflicthantering een centraal thema in mijn studies. Aan de Technische Universiteit Eindhoven en in samenwerking met de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Zuidoost, ontwikkelde en evalueerde ik een training voor ambulancepersoneel met als doel hen weerbaarder te maken bij omstanderconflict. Zo kregen ambulanceteams training in effectieve conflicthanteringsstrategieën, met specifieke aandacht voor het urgente karakter van hun werkzaamheden.

Na verschillende functies binnen en buiten de academische wereld, oriënteer ik me momenteel op de volgende stap in mijn loopbaan waarin mijn passie voor wetenschap, praktijkgericht onderzoek, en conflict kunnen worden gecombineerd.

Met mijn onderzoekservaring heb ik een brede blik op conflicthanteringsonderzoek. De komende tijd hoop ik zo een mooie bijdrage aan Tijdschrift Conflicthantering te kunnen leveren.”

 

 

 

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.