Ontwikkelingen Wetgeving

07 02 2019

De inzet van de NMv, ook in de MfN, is dat de wet moet bijdragen aan bevordering van ons vak. Zorgen dat het normaal wordt om ‘in verbinding te stellen’ in plaats van ‘in gebreke’. Dat een mediator van a tot z de partijen in mediation kan ondersteunen. Dat de mediator daartoe goed geëquipeerd is, zowel vanuit psychologisch als juridisch perspectief als op het terrein van communicatie.

NMv versus MfN

Waar de NMv verschilt van de MfN, is over de vraag of partijen in een mediation vrij zijn om juridische of andere expertise te betrekken in de mediation. De NMv gaat uit van betrokkenheid op basis van nut en noodzaak en met het oog op informed consent. De MfN laat ruimte om het wettelijke procesmonopolie van de advocatuur bij echtscheidingen in stand te houden, terwijl de wetgever voor afschaffing kiest.

In de optiek van de NMv past een wettelijke verplichting om een advocaat te betrekken bij echtscheidingen niet meer in deze tijd. Het levert een onnodige juridische knip die onbegrijpelijk en onwenselijk is voor de klant. Juist een goede mediator kent zijn vak en zoekt samenwerking, ook met de advocatuur, als dit ten goede komt aan de partijen.

Een gelijke plek voor mediation, de eerste stap in professionele conflictoplossing, daar zet de NMv zich voor in.