Beleidskader herstelrechtvoorzieningen strafproces

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Beleidskader herstelrechtvoorzieningen strafproces

15 01 2020

De NMv was betrokken bij de totstandkoming van dit beleidskader en heeft zich ingezet voor mediation en herstelrecht in brede zin. Deze erkenning van het belang en de inbedding van de herstelrechtvoorziening is een belangrijke pijler voor een betere en duurzame vorm van conflictoplossing binnen het strafrecht.

Klik hier om de kamerbrief en de bijlagen in te zien.