Inspirerende oratie Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation VU Amsterdam

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Inspirerende oratie Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation VU Amsterdam

26 03 2018

Op vrijdag 23 maart jongstleden was de oratie van Dick Allewijn als bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn rede schetste hij de verschillende paradigma’s rond recht en mediation. Hij legde uit wat mediation en recht met elkaar te maken hebben. Wat kunnen rechters en advocaten leren van mediators? Op welke gebieden kan een wisselwerking een verschil maken? Het belang van een goed functionerende rechtstaat voor mediation om tot rechtvaardige oplossingen te kunnen leiden. De leerstoel Mediation is ingesteld op initiatief van het Centrum voor Conflicthantering en de NMv in het samenwerkingsverband van de Mediatorsfederatie Nederland. Trots dat de Nederlandse Mediatorsvereniging, als instellende organisatie, mocht deelnemen aan het cortège .

Lees meer over de oratie van Dick Allewijn in het bericht ‘Kennis over mediation onontbeerlijk voor jurist van de toekomst’ op de website van VU.