Brief aan minister inzake structurele financiering mediation in strafzaken

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Brief aan minister inzake structurele financiering mediation in strafzaken

27 11 2017

Het bestuur van de Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ) heeft in samenwerking met de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), Stichting Mens en Strafrecht, Restorative Justice Nederland (RJN) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) op donderdag 24 november jongstleden een brief gestuurd aan de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. In deze brief verzoeken de gezamenlijke organisaties de minister om Mediation in strafzaken alsnog op te nemen in de begroting en deze van een structurele financiering te voorzien.

Download hier de brief aan de minister.