Brief NMv aan informateur en fractievoorzitters over voortzetting wetgevingstraject mediation

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Brief NMv aan informateur en fractievoorzitters over voortzetting wetgevingstraject mediation

19 09 2017

Het bestuur van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) heeft op donderdag 14 september jongstleden een brief gestuurd aan de informateur de heer Zalm en de fractievoorzitters over het belang van mediation in het algemeen en inbedding van mediation in het strafrecht.

In deze brief vraagt het bestuur van de NMv aandacht voor de positie van mediation. Ondanks de goede resultaten is mediation helaas nog geen gemeengoed. Er zijn twee specifieke onderwerpen waarvoor de NMv de aandacht van de informateur en de fractievoorzitters vraagt. Namelijk Structurele inbedding mediation (mediationwet) en continuering financiering mediation in het strafrecht.

Download hier de brief aan de informateur en de fractievoorzitters.