Mediationcongres 2017: inschrijving geopend!

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Mediationcongres 2017: inschrijving geopend!

11 07 2017

Op vrijdag 1 december aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2017 in Spant! Bussum. Deze achtste editie staat in het teken van cultuur.

Mediation heeft zich inmiddels een vaste plek verworven in onze conflictoplossing. Dat heeft een omslag in ons denken, herijking van onze waarden gevergd: cultuurverandering. Het oude denken geeft zich niet zo maar gewonnen. Ook nu nog stuit het verder brengen van mediation op obstakels, verbonden met onze rechtscultuur, bestuurscultuur, organisatie- en zakencultuur. Ontwikkeling en het nog sterker professionaliseren van mediation vragen herkenning van deze culturele drempels én het slechten ervan. Mediation moet zich ook in uiteenlopende culturen bewijzen: culturen van bevolkingsgroepen, organisaties en professies. Mediation wint aan effectiviteit als we de kenmerken van deze culturen kennen, én optimaal kunnen benutten. Danielle Braun, corporate antropoloog, Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar mediation, en Frans Spekreijse, voorzitterVMO,  gaan onder leiding van Ruben Maes in op de prangende vraag: hoe doen we dat?

Ook in de middag veel instrumentarium. En inspiratie, praktijkexpertise, visie en discussie. In nauwe samenwerking met de verenigingen – NMv, vFAS, NIP, NVvMA, VMN en VMO – wordt er gewerkt aan een bijzonder gevarieerd sessieprogramma. Actueel en relevant.

De cultuur van het Mediationcongres in essentie: ontmoeting en kennis. Komt allen!

Meer informatie

Ga naar voor meer informatie en inschrijven naar www.mediationcongres.nl.