Consultatie Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Consultatie Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand

11 04 2017

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand in consultatie gegeven. Het bestuur van de RvR wordt geacht mediation te bevorderen en dat moet concreet worden uitgewerkt. Daarnaast raakt dit voorstel aan de herijking van het puntensysteem in het kader van de rechtsbijstand. De NMv is steeds actief betrokken bij de advisering en opvolging van de Commissie Wolfsen over de ‘ Herijking rechtsbijstand – naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’. In de NMv-Nieuwsbrief van februari jongsleden. leest u hier alles over. In gezamenlijkheid met de partners van de MfN zullen we een reactie voorbereiden op het wetsvoorstel. Uw input horen we graag, mocht u die nog niet hebben geleverd. Graag reactie uiterlijk donderdag 13 april a.s. naar info@mediatorsvereniging.nl.