Laat uw stem horen!

15 09 2016

Conceptreactie MfN en NMv op wetsontwerp

Op 13 juli jongstleden is het wetsontwerp Wet Bevordering Mediation in consultatie gegeven. Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is gevraagd om vóór 30 september aanstaande een reactie te geven op het wetsontwerp.

Het bestuur van de MfN, waar de NMv zitting in heeft, stelt momenteel een conceptreactie op, op basis van input van leden. John Bosnak, adviseur MfN, heeft vooruitlopende op deze reactie een (concept) notitie MfN inzake wetsontwerp opgesteld waarin de contouren van de conceptreactie verwoord zijn. Het bestuur van de NMv onderschrijft deze contouren.

Uw reactie is belangrijk

De conceptreactie legt de MfN ter consultatie voor op een bijeenkomst voor alle MfN-registermediators op dinsdag 20 september aanstaande van 15.00 uur tot 17.00 uur in Zeist. Zie de website van de MfN voor meer informatie en bijbehorende documenten. Wij nodigen alle NMv-leden die ook MfN-registermediators zijn uit om deel te nemen aan de consultatie op 20 september.

Bent u niet in de gelegenheid om op 20 september aanwezig te zijn of ben u geen MfN-registermediator dan nodigen wij u (nogmaals) uit om te reageren. Als NMv-bestuur horen wij graag uw reactie via de besloten NMv-groep op LinkedIn. Daar kunt u ook van gedachten wisselen over het wetsontwerp met andere leden. Natuurlijk kunt u ook uw reactie kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@mediatorsvereniging.nl.