Resultaten onderzoek Commissie Herijking Rechtsbijstand

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Resultaten onderzoek Commissie Herijking Rechtsbijstand

08 12 2015

Op 30 november 2015 presenteerde Aleid Wolfsen, voorzitter van de Commissie Herijking Rechtsbijstand, het rapport ‘Herijking Rechtsbijstand: Naar een duurzaam stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand’ en gaf hij in een bijeenkomst in het Auditorium van het ministerie van Veiligheid en Justitie een toelichting op de resultaten van het onderzoek. Een samenvatting van het rapport en het volledige rapport kunt u hieronder downloaden: