Van der Steur voorzichtig positief over resultaten pilots herstelbemiddeling

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Van der Steur voorzichtig positief over resultaten pilots herstelbemiddeling

21 09 2015

Bron: nieuwsbericht Janny Dierx op www.mediationinstrafzaken.nl

De minister van Veiligheid & Justitie kondigt aan dat hij mediation in strafzaken zal inpassen in het strafrecht. Hij is voorzichtig positief over de resultaten van de pilots die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Evaluatie van de resultaten laat volgens hem zien dat mediation een wezenlijke aanvulling is op het reguliere strafrecht. In 75% van de gevallen waarin het tot een bemiddeling kwam, volgende daarna een sepot van de strafzaak.

De minister vindt het resultaat op het welbevinden van de deelnemers wel tegenvallen. Toch meldt ruim 40% van de deelnemers dat ze zich beter voelen door de mediation. Het onderzoek waar hij naar verwijst, vergelijkt het welbevinden van deelnemers aan mediation overigens niet met het welbevinden van slachtoffers en daders die zonder mediation door het strafrecht worden geloodst.

De minister gaat in zijn reactie nog niet in op een ander recent verschenen onderzoek, dat laat zien dat bemiddeling in strafzaken een significant effect heeft op recidive vermindering van daders. In dit onderzoek is de dadergroep ‘met bemiddeling’ vergelijken met een dadergroep ‘zonder’.

Ga voor het volledige bericht met daarin ook de brief van de minister aan de Tweede Kamer en het onderzoek ‘pilots Herstelbemiddeling’ naar www.mediationinstrafzaken.nl.