Samenvatting gesprek MfN en Commissie Wolfsen op 12 mei 2015

 • Home
 • /
 • Nieuws
 • /
 • Samenvatting gesprek MfN en Commissie Wolfsen op 12 mei 2015

17 06 2015

Op 12 mei jongstleden spraken Dianne Kroezen, Danny Pront en Maarten de Haas van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) met twee leden van de Commissie onderzoek Rechtsbijstand (Commissie Wolfsen), te weten mr. Erik van Emster (ex voorzitter Raad voor de Rechtspraak en Tuchtcollege Mediators) en prof. mr. Henk Kummeling, hoogleraar staatsrecht Utrecht. De commissie spreekt met veel mensen om een beeld te krijgen van (de oorzaken van) de ontwikkeling van de toename van de gefinancierde rechtshulp, van ondoelmatigheden en alternatieven. Het was een open en informele gedachtewisseling waarin ook voor mediation essentiële zaken aan de orde komen.  De Commissie ziet zich uitdrukkelijk niet als een bezuinigingscommissie.

Aan de orde kwamen:

 • Toename van de toevoegingen in m.n. familierecht en strafrecht. Mogelijke oorzaken in het familierecht: regelgeving, herziening alimentatie, verrekening ‘rugzak’ kinderen, aandacht voor positie kinderen.
 • Belemmeringen voor mediation c.q. onjuiste prikkels om te procederen. Te weinig tijd en aandacht bij juridisch loket voor verwijzing naar mediation. Nog beperkte vergoeding van mediation door rechtsbijstandsverzekering (al is de ontwikkeling wel ingezet).
 • Advocaten die (nog) geen geregistreerd mediator zijn vragen toevoeging voor een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding als advocaat i.p.v. als mediator, omdat dat als mediator nog niet kan. Dit is in strijd met de gedragsregel voor gespecialiseerde advocaten (o.a. vFas), die zegt dat dit als mediator moet gebeuren. Standpunt MfN: mediation moet de norm zijn bij een gezamenlijk verzoek.
 • Weerstand tegen mediation bij sommige overheidsinstellingen.
 • Nog geen mediationtoevoeging in strafzaken.
 • Veel verborgen, vaak praktische belemmeringen voor (verwijzing naar) mediation doordat alle werkprocessen en systemen gebouwd zijn op het procesmodel.
 • Mogelijkheden voor mediation: alle terreinen. Familie en arbeid, maar ook andere civiele geschillen, huurrecht, bestuursrecht, strafrecht.
 • Aandacht voor praktisch onneembare drempels voor vergoeding voor mediation als bewerkelijke zaak.