Consultatie wetsontwerp mediation op 29 juni aanstaande

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Consultatie wetsontwerp mediation op 29 juni aanstaande

10 06 2015

Fred Schonewille heeft afgelopen dinsdag 2 juni bij de NMv een interessant Actualiteitencollege over de Mediationwetgeving gehouden. Daarin heeft hij de laatste ontwikkelingen geschetst over het wetsvoorstel. De minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, zal een nieuw wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. De VVD heeft de Kamer op 10 juni jongstleden bericht het eerdere wetsvoorstel in te trekken. Inmiddels is bekend dat op 29 juni een consultatie over het wetsontwerp mediation op het ministerie plaatsvindt. Het bestuur van de MfN is hierbij aanwezig. Zodra de voorstellen beschikbaar komen, zullen we ze in onze bibliotheek op onze website en in de besloten LinkedIn-groep plaatsen.