NMv en Mediatorsvereniging Zuid bundelen activiteiten

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • NMv en Mediatorsvereniging Zuid bundelen activiteiten

02 03 2015

In het kader van het zoeken van de samenwerking met regionale verenigingen start de NMv dit jaar een pilot met de Mediatorsvereniging Zuid (MVZ) om de landelijke en de regionale activiteiten van beide verenigingen te bundelen. De pilot is bedoeld voor NMv-leden uit Limburg, Brabant en Zeeland. 

Het lidmaatschap betekent dat NMv-leden uit deze regio automatisch ook toegang krijgen tot de activiteiten van MVZ onder dezelfde condities als leden van MVZ. Zij profiteren dus ook van de toegang tot de MVZ-activiteiten tegen de gereduceerde MVZ-ledentarieven en zonder extra lidmaatschapskosten van deze regionale vereniging in 2015. Bent u al lid van de MVZ, dan betaalt u in 2015 geen contributie aan de MVZ.

Reden pilot

Als de grootste beroepsorganisatie voor professionals in mediation vervult de NMv een centrale functie in mediationland en hecht veel waarde aan actieve samenwerking met de regionale en sectorale mediatorsverenigingen. Uit onderzoek onder de NMv-leden blijkt dat de professionals lid van de NMv zijn om verschillende redenen. Voor de een hebben de gewenste activiteiten een landelijk karakter (denk aan belangenbehartiging) en voor de ander meer een regionaal karakter (zoals het volgen van aantrekkelijk geprijsde PE-cursussen, netwerken en intervisie). Voor de activiteiten met een regionaal karakter heeft de NMv gezocht naar samenwerking met regionale verenigingen. In dat kader is de pilot met de MVZ tot stand gekomen.

Evaluatie

De pilot wordt in het vierde kwartaal van 2015 geëvalueerd. Uiteraard houden wij dan op de hoogte over de uitkomsten van de evaluatie en de vervolgacties.

Meer informatie en deelnemen

De activiteiten van de MVZ kunt u vinden op www.mediatorsverenigingzuid.nl. Wilt u deelnemen aan deze activiteiten, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@mediatorsverenigingzuid.nl onder vermelding van uw mediatorcode bij de NMv.