Reactie MfN op amendementen wetsontwerp mediation

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Reactie MfN op amendementen wetsontwerp mediation

15 01 2015

Op de wetsvoorstellen mediation zijn amendementen ingediend. Hieronder leest u de reactie van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) op de amendementen:

De teksten van de amendementen kunt u raadplegen op de website van de Tweede Kamer.