NMv Oost zoekt nieuw bestuur

30 12 2014

Per 1 januari 2015 leggen Frans Willem Romer en Hélène Doeff hun bestuursfunctie bij de NMv Oost neer. Samen vormden zij de afgelopen jaar met veel plezier het bestuur van deze regiogroep. De NMv Oost is daarom op zoek naar een nieuw bestuur in de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester (die functies zijn nu gecombineerd).

Taken bestuur

Het bestuur van de NMv Oost onderhoudt onder meer contacten met de leden, de landelijke en regionale mediationorganisatie(s) en kandidaatsprekers. De NMv Oost organiseert vier dinerbijeenkomsten per jaar. Het bestuur vergadert voorafgaand aan de bijeenkomsten en overlegt verder per e-mail en telefoon. Er wordt een eenvoudige administratie bijgehouden van het ledenbestand en de financiën.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een functie als bestuurslid van de NMv Oost, neem dan contact op het met Frans Willem Romber op het telefoonnummer 06 27062003 of met Hélène Doeff op het telefoonnummer 06 14353485.