Save the date: ALV dinsdag 26 november om 16.00 uur

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Save the date: ALV dinsdag 26 november om 16.00 uur

17 10 2013

Op dinsdag 26 november aanstaande vindt de 24e Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Mediatorsvereniging plaats bij BCN Utrecht (locatie Daltonlaan) in Utrecht. Aansluitend op de vergadering geeft Makiri Mual een mooie workshop met als titel ‘Moeilijke mensen – Persoonlijkheidsproblematiek?’.

Graag wijzen wij u erop dat tijdens deze algemene ledenvergadering mevrouw Frederique van Zomeren zal worden voorgesteld te benoemen als nieuw algemeen bestuurslid. Volledigheidshalve informeren wij u reeds nu dat u tot uiterlijk een week van te voren uzelf of anderen als tegenkandidaat kunt voordragen, dit onder opgave van relevante gegevens zoals cv en dergelijke.

Hieronder alvast het programma van de vergadering en een omschrijving van de inhoud van bovengenoemde workshop. De agenda en de stukken van de ALV worden u ruim voor de vergadering toegezonden.

Programma

16.00 uur Ontvangst met koffie en thee
16.30 uur Aanvang Algemene Ledenvergadering
17.30 uur Pauze met soep en brood
18.00 uur Workshop ‘Moeilijke Mensen’ door Makiri Mual
20.30 uur Einde en afsluiting gevolgd door een hapje en drankje.

Workshop: Moeilijke mensen – Persoonlijkheidsproblematiek?*

Door Makiri Mual van Prisma Praktijk, Utrecht/Amsterdam
Moeilijke mensen zijn overal, en zeker aan de mediationtafel. Na deze inleidende workshop herkent u de verschillende typen moeilijke mensen. U maakt kennis met begrippen als ‘passief agressief’, ‘narcistisch’, ‘borderline’ en ‘vermijding’. U krijgt meer inzicht in de patronen en de systemische uitwerking daarvan. Ook zal uw eigen reactie en houding op moeilijke mensen en situaties verwoord kunnen worden. Deze kennis biedt mogelijkheden om de regie te houden bij impasses en stagnaties. Het hanteren van de hevige gevoelens van de partijen en die van de bemiddelaar verruimt het oplossend vermogen van alle betrokkenen.

* Voor deze workshop zijn 2 PE punten aangevraagd!

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de ALV en de workshop door een mail te sturen naar info@mediatorsvereniging.nl.

Kosten

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Informatie

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. U kunt hierover mailen met info@mediatorsvereniging.nl of bellen met 010-2012350.

Graag tot ziens op de 26e november!