Verklaring bestuur NMv inzake J. Bijlsma

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Verklaring bestuur NMv inzake J. Bijlsma

20 11 2017

In de afgelopen periode is er grote ophef ontstaan naar aanleiding van een uitzending van Eén Vandaag, waarin, zo op het eerste gehoor, een gedeelte van een mediation ten gehore werd gebracht en een uiterst negatief beeld werd opgeroepen van zowel de betrokken mediator als van mediation in het algemeen.
Als bestuur hebben wij gemeend de negatieve beeldvorming direct te moeten bestrijden in het belang van onze leden en van de hele beroepsgroep. Hierbij hebben wij overhaast gehandeld. Wij hebben nagelaten te onderzoeken wat de context was van het geschetste verhaal en hebben daardoor tot onze grote spijt onzorgvuldig gehandeld. Ook hebben wij ons onvoldoende gerealiseerd welke desastreuze impact een veroordeling uit naam van de NMv zou kunnen hebben. Deze impact werkt helaas nog steeds door voor betrokkene.
Met de betrokken mediator hebben wij inmiddels een opbouwend gesprek gevoerd waarin wij onze welgemeende excuses aan hem hebben aangeboden. Onze excuses zijn door de betrokken mediator geaccepteerd.
Samen met betrokkene zullen wij ons als bestuur inspannen om de professionalisering van onze beroepsgroep, in het bijzonder waar het gaat om de rechten en plichten van de mediator en om zaken als geheimhouding en gedragsregels voor de omgang met social media, te bevorderen.
Wij danken de betrokken mediator voor zijn constructieve houding in dit voor hem ook persoonlijk zo ingrijpende dossier.

Rotterdam, 08 november 2017, Bestuur NMv