Manifest: de fiscale tafel

13 02 2022

Omdat het Manifest een beweging wil zijn is er ruimte voor nieuwe aandachtsgebieden. Hiervoor kan worden deelgenomen aan zogenaamde ‘tafels’. Deze werktafels hebben als doel de toepassing van mediation op verschillende (deel)gebieden te verbeteren.

Samen met Fiscount-collega drs. Servaas Vrijburg leidt Quintus Stokvis de fiscale tafel met als doel de fiscale praktijk en de relatie met de Belastingdienst te verbeteren. In de eerste bijeenkomst, waarbij 12 personen met raakvlakken aan het onderwerp aanwezig waren, hebben zij eerst bepaald waar ze over 3 jaar willen staan en daarna een aantal verbeterpunten opgesteld.

Als onderdeel hiervan worden op dit moment 25 lezingen voor de ‘peergroep' gehouden met als onderwerp: mediation en de relatie met de belastingdienst.

Lees hier de inhoudelijke onderwerpen van de Themawerktafel Fiscaal

Lees hier het artikel van Quintus Stokvis over de Thematafel Fiscount


Wij zien graag dat conflictbemiddeling een duurzame plek krijgt binnen de Nederlandse samenleving en het (rechts)bestel. Daarom heeft de Nederlandse Mediation Vereniging samen met een aantal partijen, waaronder Fiscount, een statement (Manifest) gemaakt richting de politiek.