Woordenschat van onze leden

13 02 2022

Tijdens de ALV op 1 november 2021 hebben we de aanwezige leden online en offline gevraagd waar de NMv zich in 2022 mee bezig zou mogen houden. Via de mentimeter (zie foto) zijn de wensen opgehaald. Ter plekke hebben we verduidelijking van een aantal onderwerpen gevraagd.

In de grote ledenenquête in 2020 werden ook ‘wetgeving’ en ‘bekendheid van ons vak’ al als belangrijkste onderwerpen genoemd. Voor dit jaar komt daar ‘vakinhoudelijke kennis’ bij.

Top 4 belangrijkste onderwerpen (meest dikgedrukt of vaker genoemd)

  1. Wetgeving
  2. Bekendheid van ons vak (zichtbaarheid, PR, marketing etc)
  3. Vakinhoudelijke kennis (meest dikgedrukt en vaker genoemd)
  4. Website

Met deze onderwerpen zijn wij aan de slag. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben wij hier al aandacht aan besteed.

Wat betreft het onderwerp ‘Inhoudelijke kennis’ houden wij dit jaar in ieder geval drie keer een Kenniscarrousel (in april, juni en november). Daarnaast worden andere ideeën uitgewerkt met leden die zich hiervoor hebben opgegeven.

Wij blijven u informeren over de voortgang van deze onderwerpen. Houdt de foto aankomend jaar maar bij de hand!